Dwell Time - Hvad er det?

”Dwell time” er et begreb, der tales meget om på nettet for tiden. ”Dwell time” beskriver processen fra en bruger klikker på et søgeresultat (på f.eks. Google) til brugen vender tilbage til søgeresultaterne. ”Dwell time” er dermed tiden en bruger befinder sig på et website. ”Dwell time” er tæt forbundet med ”time on page” og Bounce rate.

DEFINITIONEN FOR DWELL TIME

De fungerer alle tre, som måleinstrumenter for en brugers besøg på et website. De fokuserer dog på forskellige parametre. ”Time on page” fokuserer på, hvor lang tid brugeren befinder sig på en konkret side. Dvs. målingen starter forfra, hvis brugeren går til en ny side. Siderne kan sagtens være på samme website, men målingen foregår kun på en side. Bounce rate er et måleinstrument på Google Analytics. En Bounce rate dækker over, hvor stor en procentdel af brugerne, der besøger en side på et website og derefter forlader sitet igen. Man kan sige at den måler ”one-and-done” besøgene på et website.

Bounce rate kan måles i Google Analytics. ”Dwell time” er svære at måle. Der findes endnu ikke et konkret værktøj, der udelukkende måler ”Dwell time”. Man kan dog udregne et websites anslåede ”Dwell time” ved at se på ”Session duration” og Bounce rate. ”Session duration” er endnu et måleinstrument, som ligger meget tæt op af de 3 andre. Det måler den gennemsnitlige tid brugerne befinder sig på et website. Det viser tydeligt om brugerne finder sitet brugbart eller om de lynhurtigt smutter igen.

BETYDER ”DWELL TIME” NOGET?

Hvorvidt ”Dwell time” er en afgørende faktor ift. indeksering på Google og dermed SEO, diskuteres rigtig meget inden for branchen. Bounce rate, som er en del af ”Dwell time”, måles på Google Analytics og har derfor en betydning for indeksering. En høj Bounce rate (på over 60%) anses af Google som noget negativt. Det tolkes som en brist, hvis brugerne hurtigt forlader et sitet efter de er kommet ind på det. Så Bounce raten og dermed målinger omkring brugernes tid på et website har betydning.

Uanset om ”Dwell time” har direkte indflydelse på SEO og Google indeksering eller ej, kan det aldrig skade at fokusere på en optimering af ”Dwell time”. Alt går hurtigt på nettet i dag og der er stor konkurrence. Optimeringer af websitet og brugeroplevelsen er derfor altid en god idé.

HVORDAN OPTIMERES ”DWELL TIME”

Hvis man ønsker at optimere ”Dwell time” for et website kan man blandt andet fokuserer på websitets content. Opdateret kvalitetscontent på et website fanger brugernes opmærksomhed. Det får brugerne til at blive længere på sitet. Content kan gøres mere fængende ved f.eks. at indsætte infograpchis eller billeder, som kan skabe blikfang og gøre indholdet mere ”spiseligt”. Store tekststykker uden billeder kan godt virke meget tunge for brugerne. Billeder og andre grafiske element kan derfor skabe bedre balance.

Et andet godt råd ift. at optimere et websites ”Dwell time” er at lave intern linkbuilding. På den måde guider man brugerne rundt på websitet og frister dem hele tiden med andre spændende sider på sitet, som de også lige burde se på.

Et overskueligt webdesign med god informationsarkitektur er et must, hvis man vil have brugerne til at blive længere på ens website. Et responsivt website med et klart og stilrent layout uden forstyrrende elementer er det optimale, når brugerne skal fastholdes på sitet. Det er desuden vigtigt ikke at have en masse tunge elementer, som stænker loadhastigheden og gør websitet langsomt.

Ud over ovenstående råd er det selvfølgelig vigtigt at ens website er knyttet til de relevante søgeord. Når brugeren foretager en søgning og går ind på resultatet, skal resultatet have en klar forbindelse til søgningen. Ellers smutter brugeren lynhurtigt igen.

”DWELL TIME” ER VIGTIGT

Der findes endnu ikke et konkret værktøj, der kan måle et websites ”Dwell time”. Der skal ses på flere andre parametre for at man kan få en fornemmelse af, hvordan websites ”Dwell time” er. Selv om der endnu ikke findes konkrete måleinstrumenter, er ”Dwell time” vigtigt at have fokus på. Det kan være en indikator på om websitet fanger brugerne eller om det trænger til en optimering ift. content og design.

Bounce rate, som er et af de parametre, der indgår i udregningen af ”Dwell time”, er vigtig ift. Google. Hvis et website har mange ”one-and-done” besøg kan det have en negativ indvirkning på sitets indeksering på Google. Da ”Dwell time” hænger tæt sammen med Bounce rate, må det derfor antages at den også har indvirkning på Googles indeksering.

Google ønsker at brugeren finder det, de søger, første gang de klikker på et søgeresultat. Google ønsker tilfredse brugere. På trods af deres magtstatus findes der stadig andre søgemaskiner. Google vil for alt i verden ikke risikerer at miste brugere. Brugerne skal finde, hvad de søger ved første klik. Det har derfor betydning, hvor lang tid brugeren er på et site. Google ønsker at give brugerne de mest effektive resultater ved en søgning. Alle resultater skal være relevante og brugerne skal blive på sitet, derfor er ”Dwell time”, Bounce rate osv. Relevant at have fokus på.