Få det mest optimale ud af Google Ads tilpassede kolonner

Med tilpassede kolonner kan du definere og få vist specifikke dele af dine Google-Ads data, hvilket giver dig mulighed for en bedre og mere effektiv indsigt, således at du hurtigt kan finde de oplysninger, der er vigtigst for dig. Det er med andre ord en smart løsning, hvis du er interesseret i at kombinere kolonner eller kun vil have vist udvalgte data for en bestemt metric, og er tilmed et brugbart og effektivt værktøj at benytte i forbindelse med online markedsføring af sit brand samt sine produkter/services, såfremt det benyttes rigtigt. 

Siden Google Ads i 2022 udvidede deres funktionalitet angående brugen af tilpassede kolonner, har vi oplevet en markant positiv forskel i arbejdet med Google Ads, og derfor vil vi gerne dele nogle af de kombinationer, som de fleste med fordel bør benytte sig af i administrationen af deres Google Ads konto. Det omhandler i alt 9 forskellige kombinationer, som vi vil komme nærmere ind omkring, der målretter sig følgende 3 kategorier: 

 • Indsigt i annonceudgifter 
 • Maksimeret dækning
 • Seneste trends

Nederst i blogindlægget finder du de anbefalede formler til optimeringen af din Google Ads konto. 

 

Dybdegående indsigt i annonceudgifter

De næste fire tilpassede kolonner omhandler budgettering og annonceudgifter, som giver dig et bedre billede af, hvad dine penge går til og samtidig informerer dig om rettidige budgetjusteringer: 

 • Forventede udgifter: fortæller dig, hvad du kan forvente at bruge ved udgangen af måneden baseret på dine aktuelle omkostninger. Det omfatter den forventede månedlige udgift baseret på dit måned-til-dato-udgifter samt udgifter i løbet af de seneste 7 dage.

 • Procent af månedligt budget, som er brugt: giver indsigt i, hvor godt du klarer dig i måneden og hvordan dine ressourcer er fordelt på tværs af kampagner, annoncegrupper og søgeord ift. Google Ads. 
 • Procent af det daglige budget, som er brugt: fortæller dig, om hvorvidt du når dit daglige budget eller ej, og angiver hvor meget af dit daglige budget der er brugt i et give datointerval. 
 • Procentdel af forbrug på søgepartnere: giver indsigt i, hvor stor en procentdel af budgettet der går til søgning vs søgepartnere samt, hvor stor en andel af forbruget der er kommet fra Google søgepartnere i et givet datointerval.

 

Anbefalede kolonner til maksimeret dækning

Nogle spørgsmål du måske har stødt på i arbejdet med Google Ads omhandler fx prisen på 100% dækning, forventede resultater hvis budgettet øges og lignende. Dette er noget som disse kolonner bl.a. er tilpasset. 

 • Max antal estimerede visninger: giver dig en idé om den samlede søgevolumen inden for dit område, baseret på det maksimale antal visninger, du kunne have fået, hvis dit budget og annoncerangering var tilstrækkelig høj. 
 • Max antal estimerede klik: giver dig en idé om den samlede trafik, du muligvis kan generere (baseret på din CTR) med 100% dækning, baseret på det maksimale antal klik, du kunne få, hvis dit budget og din annoncerangering var tilstrækkelig høj. 
 • Max estimerede omkostninger: omhandler det maksimale beløb du kunne have brugt, hvis dit budget og din annoncerangering var tilstrækkelig høj, og giver en idé om den samlede omkostning, det vil kræve at opnå 100% dækning (baseret på gennemsnitlige omkostninger pr. klik), hvilket også kan bruges til anbefaling af budgettet. 
 • Max estimerede konverteringer: giver en idé om det samlede antal konverteringer, du muligvis kan generere – baseret på din konverteringsfrekvens – med 100% dækning. Kolonnen kan også hjælpe med at illustrere vigtigheden af at skalere din konto strategisk. 

Seneste trends i forhold til konvertering

Den sidste kolonne er særligt nyttig til rapportering og problemløsning, da den bl.a. giver brugbar indsigt i de seneste trends, hvad angår konverteringer, som er et parameter der kan påvirke ens performance. 

 • Konverterings Trend: viser den procentvise ændring i antallet af konverteringer indenfor de seneste 7 dage ift. de seneste 30 dage. Den viser hvor hvor meget konverteringsvolumen er steget eller faldet for nyligt. 

De vigtigste key-take-aways 

 • Giver dig et bedre og mere overskueligt indblik i budgettering og annonceudgifter, som skaber nyttig information omkring performance på tværs af aktiviteter. 
 • Giver dig estimater på hvilke muligheder, inden for maksimeret dækning, det kan være muligt at genere på baggrund af et tilstrækkeligt højt budget og annoncerangering, som kan give et billede af de forventede resultater heraf. 
 • Kan effektivisér processerne, hvad angår problemløsning, via nyttig indsigt i seneste trends der konstant forandrer sig. 
 • Generelt set gøre din kontoadministration lettere samt give dig en mere tilpasset og brugbar dataindsigt. 

Det fremgår dermed tydeligt, at der er en række fordele ved implementeringen af følgende kolonner i effektiviseringen af jeres Google Ads konto. Des flere brugbare data-indsigter i kan analysere, jo bedre står i stillet på sigt, i arbejdet med at udforme de korrekte strategier, såfremt i benytter den korrekte data og handler på de indsigter tallene giver jer!

Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med Google Ads her.

 

Formler til Google Ads setup:

Forventede udgifter: Cost.date_range(this_month) + ((Cost.date_range(last_7_days) / 7) * (days_between(offset_months(today(), 1), today()) – days_between(today(), month_start()))) 

Procent af månedligt budget brugt: Cost.date_range(this_month) / [insert your monthly budget]

*Bemærk: Nævneren (dvs. månedligt budget) i denne ligning kan svinge fra måned til måned. 

Procent af det daglige budget brugt: ((Cost / report_days_count()) / Daily_Budget)

Procent af forbrug på søgepartnere: Cost.network(partners) / Cost

Max antal estimerede visninger: Impr / Search_impr_share 

Max antal estimerede klik: (Impr / Search_impr_share) * CTR

Max antal estimerede omkostninger: ((Impr / Search_impr_share) * CTR) * (Avg_CPC / Search_impr_share)

Max antal estimerede konverteringer: ((Impr / Search_impr_share) * CTR) * Conversion_rate

*Du kan tage dette et skridt videre ved at dividere Max estimeret pris med Max estimerede konverteringer, hvilket giver en generel idé om den CPA, du måtte have, med 100% eksponeringsandel.

Konverterings Trend:  (Conversions / day(today())) *day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))

Note – Hvis du oplever problemer med at kopiere og indsætte formlerne ovenfor, kan du prøve at ændre subtraktions-symbolerne fra en bindestreg (dash) til en bindestreg (hyphen), opdatere anførselstegnene mv.