Google Ads Conversion Tag

Når du skal danne dig et overblik over, hvordan din Google Ads-annoncering performer som kanal, sammenholdt med de andre trafikkilder du har til dit site, benytter de fleste sig af Google Analytics og det tilhørende e-commerce tracking. Det er der som sådan heller ikke noget galt med, det er bare ikke den måde, hvorpå de mest retvisende tal opnås – og dermed giver du heller ikke dig selv de bedste forudsætninger for at optimere og skalere din annoncering.

I det følgende dykker vi ned i, hvilke fordele du kan drage nytte af ved at implementere et Google Ads Conversion Tag på dit site.

Få mest muligt ud af din data med Google Ads Conversion Tag

Alle Google Ads-konti bruger standard UA-kode til at tracke konverteringer, hvilket er en OK måde at tracke på, da Google Ads og Google Analytics på den måde kan vise de samme tal.

Men et Google Ads Conversions script har flere værdifulde fordele end Google Analytics og kan dermed bidrage til øget performance samt bedre databerigelse til Google machine learning, der vil hæve datamængden til mere præcis budgivning – også på tværs af devices.

Den tager også bedre højde for crossdevice tracking, hvilket er vigtigere end nogensinde før med de evigt forandrende cookie-regler og tiltag.

Alle Google Ads-konti bruger i et eller andet omfang Smart Bidding, som er budstrategier, der er betinget af databaseret maskinlæring. Et Google Ads conversion tag gør den data endnu bedre og mere præcis. Du sørger dermed for at skabe de bedst mulige arbejdsbetingelser for maskinlæringen ved at implementere tagget på dit site.

4 fordele ved Ads Conversion Tag

 1. Data freshness
  Giver dig mulighed for at rapportere konverteringsdata indenfor 3 timer, hvor Google Analytics kan tage op til 72 timer. Data freshness giver mulighed for at træffe bedre databaserede beslutninger fra dag til dag. Samtidig så giver det også mulighed for at dit Smart Bidding fungere optimalt, da der ikke tages udgangspunkt i 3 dage gammel data.
 2. Cross device conversions
  Brugere skifter ofte device i købsrejsen og her kan et Google Ads Conversion Tag tracke disse konverteringer, hvorimod Google Analytics vil se skiftet som to users frem for én. På den måde opnås en mere retvisende rapportering også.
 3. Cross browser conversions
  Ligesom ovenstående kan et Google Ads Tag se sammenhængene mellem et skifte fra f.eks. en arbejdscomputer og en privat computer.
 4. View-through conversions
  Ved annoncering på enten Displaynetværket eller gennem Videokampagner giver det kun mening at bruge et Google Ads Conversion Tag. Tagget evner at synliggøre værdien af disse kampagner, da det giver mulighed for at en bruger har set en YouTube annonce, men konvertere senere igennem en anden ads annonce eller anden kanal. Der skabes dermed grobund for at branding tiltag gennem grafisk annoncering kan blive performancebaseret og dermed kan ens annoncering nå et helt nyt niveau. Rapportering på dette er slet ikke muligt udelukkende vha. Google Analytics’ e-commerce tracking.

Opsætning af Conversion Tag

Under konverteringer på din Google Ads-konto har du mulighed for at oprette nyt mål, vælg da måltypen Purchase/Køb. Herfra får du 3 muligheder.

 1. Installer tagget selv
  Indsæt selv koden i dit websites kode.
 2. Send tagget via mail
  Mail koden direkte til din hjemmesideansvarlige og få dem til at indsætte koden.
 3. Brug Google Tag Manager
  Opsæt tagget vha. Tag Manager og opret de relevante variabler.

Installationen er af lidt teknisk karakter, og den største udfordring støder de fleste på, når hændelseskode-stykket skal gøres dynamisk for at trække transaktionsspecifikke værdier og id’er med ind. Dette er dog oftest nemt løst ved at få den hjemmesideansvarlige til denne del.

Efter installationen – A whole new world

Når du har fået dit Tag indsat, skal du tjekke under konverteringer på din Ads-konto at konverteringer tælles og konverteringsværdi stemmer overens med de tal, du har i Analytics.

Dette gøres smartest ved at lade målet “Transactions” fra Analytics køre videre i Google Ads, mens Google Ads Conversion Tagget sættes til ikke at tælle med som konverteringer før dataindsamlingen kan bekræftes som værende korrekt og oppe at køre.

Så snart du kan konstatere, at der indsamles data korrekt, så skifter du over til at bruge det som dit primære konverteringsmål på kontoen. Dermed har du skabt de bedste arbejdsbetingelser for dine Smart Bidding-budstrategier og åbnet op for at lave værdiskabende video- og displayannoncering.