Optimér dine Google Shopping-kampagner på den mest effektive måde vha. Performance Max og CSS Shopping

Omkring 70% af vores kunders omsætning kommer gennem Google Shopping, hvorfor det er en væsentlig del af arbejdet med Google Ads og vores tilgang til performance generelt. 

Med fokus på at skabe de bedste resultater for vores kunder, sætter det rammerne for en proaktiv og innovativ tankegang, der bidrager til effektive løsninger til gavn for kunderne. 

Et af de værktøjer vi bl.a. benytter er Performance Max, der med det rette setup, giver mulighed for skalering af vores kunders kampagner. Vores tilgang tager afsæt i kombinationen af Performance Max og CSS Shopping, og har vist sig at være yderst effektiv, såfremt det gøres rigtigt.

 

Hvad går setuppet ud på, og hvordan fungerer det i praksis?

Tilgangen går i alt sin enkelthed ud på at kombinere to Google Shopping-kampagnetyper, Performance Max og CSS Shopping, på baggrund af relevant indsigt i vores kunders forretningsstrategi. 

Kombinationen af de to Google Shopping-udbydere gør det muligt at have et feed to forskellige steder, hvilket øger sandsynligheden for at blive vist – og dermed muligheden for at øge eksponeringsandelene, da vi skyder på to forskellige konti med ønsket om samme spalteplads.

Vi tager primært udgangspunkt i 2 forskellige opsætninger – basisopsætningen og en udvidet opsætning – der sætter fokus på markedsandele vha. af New Client Acquisition, som vi vil komme nærmere ind omkring senere. 

Det er først og fremmest vigtigt at have en forståelse for, hvordan basisopsætningen fungerer for at få indsigt i de muligheder, som opsætningen giver, og om det kan være relevant for dig at implementere. Metoden giver dig unikke indsigter i brugbar data med mulighed for at se, hvad det er der performer – og dét kan bidrage til effektive justeringer, der øger din performance af dine annoncekampagner fremadrettet. 

Basisopsætningen

Basisopsætningen tager udgangspunkt i, at shopping køres fra en separat CSS-konto, hvortil man opdeler sin kampagne i to – en branded og non-branded –  hvor alle brands på shoppen sættes som negative søgeord, så budgivning kan differentieres. 

Sideløbende kører samme kampagne i Performance Max dog med mulighed for at opdele den efter en bestemt kategori eller et brand, afhængig af hvad performance har vist, og hvad dækningsgraden er. Det giver mulighed for at skræddersy feedet til det valgte fokusområde og dermed målrette kampagnen ud fra parametre som fx bedst solgte eller sæsonbestemte produkter. Udvidelsen gør det samtidig muligt at skrue op og ned for, hvornår kampagnen er aktuel og derved lægge fokus et andet sted. På den måde kan vi differentiere tilgangen, budgettet og bidding efter det. De resterende produkter sættes som negative, hvilket betyder at den skal fokusere på det resterende produktkatalog, der bl.a. vil bidrage til at identificere nye muligheder.

Opsætningen af de valgte fokusområder bestemmes ud fra det afkast, kunden ønsker, og derfor vil der også være forskellige ROAS-mål, hvilket vi har mulighed for at differentiere på kampagneniveau. Dog er det vigtigt at have in mente, at opsætningen kræver indsigt i forretningen. 

 

 

*Obs – CCS Shopping er begrænset til EU, hvorfor opsætningen vil være anderledes og ikke have samme effekt uden for EU. Det er derfor ikke muligt at arbejde med denne opsætning uden for EU’s grænser. 

Den udvidede opsætning

Når basisopsætningen er oppe at køre, er det muligt at lægge et tilsvarende lag på, såfremt man ønsker at tage flere markedsandele. Ved hjælp af NSA, som står for New Client Acquisition, er det muligt at målrette kampagnen mod nye kunder. Her importerer vi retargeting- og nyhedsbrevslisten ind på kundens konto, og sætter audience til ikke at målrette sig mod dem. Samtidig angives det, hvor meget en ny kunde er værd, hvortil budgivningen ændres på den baggrund. 

Denne udvidede opsætning er altså en kampagnetype, vi lægger ovenpå den almindelige basisopsætning, og skal ses som en ekstra mulighed, hvis fokuset er at tage markedsandele.  

 

 

Fordele og væsentlige indsigter

  • Setuppet giver mulighed for skalering, hvad end det drejer sig om skalering af din toplinje eller bundlinje afhængig af opdelingen. Tager du fx udgangspunkt i dine bedst solgte produkter er det muligt at øge din omsætning generelt, hvorimod du har mulighed for at styrke din bundlinje ved at fokusere på forskellige brands og hertil opsætte differentierede budstrategier på baggrund af dækningen. Ligeledes har du mulighed for at få mere trafik og øge din konverteringsgrad.

 

  • Generelt set handler det om at arbejde aktivt med opsætningen af kampagnerne, hvortil du har mulighed for at udvide løbende og forholde dig til, hvad der fungerer i virksomheden. På den baggrund kan du justere og komme frem til nye muligheder, der kan udnyttes. Tilgangen tager afsæt i kendskab til forretningsstrategien samt metoden til at udnytte indsigter bedst muligt.

 

  • Det er relevant at vide, at setuppet er lavet med udgangspunkt i, at alle bagvedliggende faktorer, såsom hjemmeside, priser, shopping-feed og aktiver til Performance Max er up-to-date, før det giver mening at igangsætte arbejdet med dette setup. Ligeledes skal du være klar over virksomhedens dækning samt ønsket ROAS.

 

Skal vi tage en snak om jeres PPC-strategi?

Performance Max kombineret med CSS Shopping er en opsætning, vi ofte implementerer for mange af vores kunder. Det er en effektiv tilgang, der giver en række fordele, som mange virksomheder kan få gavn af alt afhængig af mål og ønsker til fremtidige kampagner. 

Har du brug for hjælp til at komme i gang med ovenstående? Eller ønsker du at få hjælp til en skræddersyet PPC-strategi? Så kontakt os for en uforpligtende snak.