Manualen

Er du interesseret i at vide lidt mere om, hvordan det er at arbejde i Searchmind? I Searchmanualen får du hele overblikket over, hvad du kan forvente, når du starter hos os – og hvad du kan se frem til i det daglige. Manualen er frit tilgængelig og kan bruges som opslagsværk, hvis der skulle være noget du er i tvivl om undervejs i din hverdag i Searchmind.

Hvem er Searchmind?

Searchmind blev grundlagt af Anders Bjerre og Brian Ahle i 2016 med det formål at udfordre branchen. Vi ønskede at skabe et sted med plads til at udfordre og udvikle, ikke kun vores kunder, men også os selv. I dag er vi et stærkt fællesskab, der tager ejerskab og udfordrer det eksisterende. Vi lægger vægt på at udvikle os selv for at udvikle vores kunder. Vi løser udfordringer sammen, fordi vi ved, at vi sammen kan nå mere. 

Selvom vi er vokset fra kun at være to stiftende partnere til nu at være et performance marketing bureau med næsten 60 medarbejdere, bevarer vi stadig vores udfordrer-mentalitet og betragter det som vores vision at være det foretrukne digitale performance marketing bureau for både kunder og medarbejdere.

Vores dygtige medarbejdere beskæftiger sig indenfor:

 • SEO 
 • PPC
 • Paid Social 
 • E-mailmarketing 
 • Content Marketing 
 • Affiliate Marketing
 • Creative 
 • Video & fotoproduktion
 • Projektledelse
 • Salg

Vores tre værdier “Personlig udvikling”, “Challenger mindset” og “Community” gennemsyrer alt, hvad vi laver.

Når du starter hos Searchmind

Onboardingprogram

Som en del af din onboarding får du et skræddersyet introprogram, så du kan komme bedst muligt fra start og hurtigt bliver bekendt med virksomheden, dine kolleger og opgaver. Programmet inkluderer bl.a. en velkomst med nærmeste kolleger, rundvisning og introduktion til virksomheden, vores værdier og produkter. Din nærmeste leder eller en anden kollega sørger for at hjælpe dig godt i gang med dine arbejdsopgaver, og sammen gør vi løbende status på, hvordan det går med din opstart, og om der er noget, du har brug for.

Udviklingsværktøjer: HBDI, High Performance Teams og Graphic Gameplan

Vi arbejder i kundecentrerede teams på tværs af afdelinger med det formål at opnå mål og resultater sammen ved at bruge hinandens både faglige og personlige kompetencer. 

Det gør vi bl.a. ud fra begrebet ”Whole Brain Thinking”, hvor du får forståelse for din egen og dine kollegers profilanalyser (en analyse af din tankestil, kaldet HBDI, taget af alle medarbejdere). Det giver en brugbar indsigt i hinandens måder at tænke og kommunikere på.

Ved at udnytte vores forskellige kompetencer og måder at tænke på, tror vi på, at vi skaber High Performance sammen og for vores kunder. Det er derfor, vi kalder dette “High Performance Teams”.

Alle i Searchmind har en aktiv Graphic Gameplan. I denne gameplan definerer du sammen med din leder hvilke områder, du gerne vil arbejde med hos dig selv. Det kan være både på det faglige og det personlige plan med et endeligt mål om, hvad du ønsker at opnå, sammenholdt med en handlingsplan for, hvordan det lykkes.

Formålet er at give dig mulighed for at udvikle dig på områder, du ønsker at fokusere på og være med til at forme, hvilken retning din karrierevej skal gå i. Hver anden måned vil du sammen med din nærmeste leder sammen se på denne gameplan, hvor din leder agerer sparringspartner i forhold til at nå det endelige mål. 

Dette er både med til at skabe et stærkt bånd mellem dig og din leder, samt at sikre, at du hele tiden udvikler dig i en retning, som du synes er spændende og motiverende.

Udviklingsplan

Som en del af Searchmind har du rig mulighed for at rykke dig internt. Vi vægter din udvikling højt, og med din Graphic Gameplan har du selv mulighed for at præge din karrierevej internt i Searchmind. Vi har flere specialister og seniorspecialister, som tidligere har været praktikanter og studentermedhjælpere – og seniorprofiler, som også har avanceret internt. Løbende har du ligeledes rig mulighed for at deltage i konferencer, seminarer eller kurser med henblik på at udvikle dine kompetencer, når du er medarbejder i Searchmind. Godkendelse af eventuelle kurser sker igennem din nærmeste leder.

Jakob Kaad

”Da jeg startede som praktikant i Searchmind, havde jeg næsten kun teoretisk viden omkring markedsføring. Det er i Searchmind, jeg har fundet den røde tråd mellem teori og praksis, og det er hér, jeg har fundet ud af, hvad årene på skolebænken har forberedt mig til.”

– Jakob Kaad, PPC Specialist og tidligere praktikant i Searchmind.

Faktum er, at 55% af alle praktikanter vi har haft i Searchmind er blevet tilbudt et job efter endt praktikforløb. Er du interesseret i at høre mere om vores praktikforløb, så tag et kig her.

Din techstack

På din første dag står en PC (typisk bærbar), en arbejdstelefon hvis du har behov for det og et par støjreducerende høretelefoner klar til dig. Har du brug for et særligt tastatur, mus, stol el. lign., kan du kontakte People Operations. Hvis dit job indebærer regelmæssigt computerarbejde, kan du få gennemført en synsprøve betalt af Searchmind. Hvis undersøgelsen foretaget af en optiker eller en øjenlæge viser, at det er nødvendigt at anvende skærmbriller, og dine egne briller eller kontaktlinser ikke kan bruges, betaler Searchmind for et standardstel samt de glas, der passer til din styrke. Tag fat på People Operations, hvis dette er relevant for dig.

SoMe adfærd

Hvis det er relateret til Searchmind er medarbejdere velkomne til at bruge sociale medier og netværk i arbejdstiden. Du må gerne referere til arbejdspladsen på sociale medier så længe du ikke deler fortrolige oplysninger om Searchmind eller vores kunder.

Udlevering af nøgler

Fuldtidsmedarbejdere får udleveret en nøgle og alarmbrik til kontoret. Øvrige medarbejdere får udleveret en adgangskode til indgangen.

Pensionsordning

Når du har været medarbejder i 3 måneder i Searchmind træder du ind i vores pensionsløsning hos Velliv. Timelønnede medarbejdere (studiemedarbejdere) er ikke omfattet af pensionsordningen

Pensionsordningen består af forsikringer ved mistet erhvervsevne, fritagelse for indbetaling, dødsfaldsdækning og kritisk sygdom – derudover er der opsparing til pensionering. Pensionsbidraget er min. 5%, som bliver trukket via din løn.

I forbindelse med at du indtræder i ordningen, vil du blive tilbudt et personligt rådgivningsmøde med vores samarbejdspartner, Pensionsspecialisterne Söderberg & Partners.

Familiepolitik (barselsordning)

For medarbejdere, der på fødsels- eller adoptionstidspunktet har 9 måneders anciennitet, yder Searchmind fuld løn under orlov i følgende perioder:

 • 4 ugers graviditetsorlov med fuld løn før termin (for den gravide).
 • 24 ugers orlov med fuld løn efter fødslen (uanset om man er barselstager 1 eller 2).
 • Yderligere op til 13 ugers orlov med fuld løn, såfremt medarbejderen får overdraget (ikke-øremærket) orlov fra barnets anden forælder.
 • Searchmind giver medarbejdere mulighed for at arbejde på nedsat tid efter deres tilbagevenden efter barsel i op til 3 mdr. mod tilsvarende lønreduktion i perioden, forudsat at medarbejderen giver besked senest 8 uger inden den aftalte dato for tilbagevenden.
 • People Operations hjælper dig gerne med at udforme barselsplanen.
 • Læs mere om frister, vilkår, mulighed for overdragelse, udskydelse osv. i den fulde familiepolitik, der findes på intranettet.

Feriedage og ferieregler

Følgende dage er helligdage – og dermed fridage – for alle medarbejdere:

 • Nytårsdag
 • Skærtorsdag
 • Langfredag
 • 2. påskedag
 • St. Bededag
 • Kristi Himmelfartsdag
 • 2. pinsedag
 • 2. juledag

Derudover giver Searchmind alle medarbejdere fri på disse dage:

 • Juleaften (24. december)
 • Nytårsaften (31. december)

For fastlønnede medarbejdere er ovenstående betalte fridage – dvs. fridage med løn.
Timelønnede medarbejdere har fri uden løn.

Optjening af ferie

Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie årligt (hvilket svarer til 25 feriedage pr. år).
Ferien optjenes løbende med 2,08 feriedage pr. måned og kan afholdes så snart, den er optjent (samtidighedsferie).

Afholdelse af ferie

Al ferie afholdes i hele dage og skal altid registreres i vores lønsystem, Zenegy. Som udgangspunkt skal du altid melde ferie til din nærmeste leder senest 1 måned for afholdelse. Alle medarbejdere skal holde minimum to ugers ferie i perioden 28-32. Denne må gerne forlænges med en 3. ferieuge. 

Vi holder ferielukket mellem jul og nytår, hvor der også skal medregnes brug af feriedage, så husk at reservere feriedage til afholdelse d. 27/12, 28/12, 29/12 og 30/12.
24.-26. december samt 31. december er fridage.

Ferie på forskud

Det er i Searchmind muligt at afholde op til 5 dages ferie på forskud, dog ikke flere dage, end at ferien kan optjenes inden for samme ferieår.
Ferie på forskud skal, som al anden ferie, registreres i Zenegy.

Searchmind som arbejdsplads

En del af fællesskabet

I Searchmind værner vi om det sociale fællesskab. Vi elsker den daglige sparring som opstår ved kaffemaskinen, over frokosten eller på en gåtur rundt i vores elskede Latinerkvarter. Magiske ting sker, når vi møder andre mennesker og derfor elsker vi også, når vi møder hinanden fysisk her på kontoret. Vi faciliterer flere forskellige initiativer løbende, som alle er fedest at opleve, når man er tilstede fysisk. Dem kalder vi Searchmind Sessions. Blandt andet kan du løbende opleve:

christian grøtner

Vidensdeling én gang hver måned, hvor alle i huset mødes til en times læring bl.a. indenfor en af de produkter vi har i huset.

Interne workshops med inspirerende talere udefra. Tidligere har vi blandet andet haft workshop i Mindfulness, præsentationsteknik og levering af konstruktiv feedback.

Townhall, hvor vi ved udgangen af hvert kvartal fælles tager en opsamling på hvordan performance er internt, så alle er aligned på den overordnede strategi.

Roundtables, hvor hver afdeling samles til sparring på kundeopgaver, nye tiltag og tests.

Fredagsøl hver fredag, hvor vi vender ugens gang og ønsker god weekend over en øl/sodavand fra køleskabet. Den er altid på huset, og er stemningen god, kan vi sagtens drikke flere.

Hjemmearbejde

For at sikre gode og fleksible rammer for arbejdet, har du mulighed for at arbejde hjemmefra et par gange om ugen, hvis det er foreneligt med afdelingens og virksomhedens behov.
Du opfordres også til at melde dine hjemmearbejdsdage til din nærmeste leder senest 1 dag i forvejen. Når du arbejder hjemme, skal du medvirke til, at arbejdsforholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
Searchmind stiller som udgangspunkt ikke ekstra it-udstyr i forbindelse med hjemmearbejde, men du er velkommen til at medbringe det udleverede udstyr (fx pc, headset, mus og tastatur) fra kontoret til din hjemmearbejdsplads.

Tips til din hjemmearbejdsdag

Når du arbejder hjemmefra, bør du regelmæssigt afbryde skærmarbejde af andet arbejde.

Du opfordres desuden til at variere dine arbejdsstillinger i løbet af arbejdsdagen og bevæge dig i løbet af dagen, fx ved at stå op under telefonsamtaler, sidde et andet sted end kontorstolen, hvis der skal læses, etc.

Hvis der opstår en arbejdsskade hjemmet, skal du straks orientere People Operations.

Associates, praktikanter og timelønnede medarbejdere (studiemedarbejdere) har som udgangspunkt ikke mulighed for at arbejde hjemmefra, medmindre andet aftales med din leder.

Du kan læse mere om hjemmearbejde på intranettet.

Fraværspolitik

Når du er syg eller fraværende i arbejdstiden, skal du give besked til din nærmeste leder og registrere fraværet i Zenegy. Vi har samlet de forskellige scenarier for fravær – og hvordan du skal forholde dig til dem – herunder. Er du i tvivl, så tag altid fat i din nærmeste leder eller People Operations, som gerne hjælper dig. 

Egen sygdom

 • Egen sygdom er fravær med løn. OBS: for timelønnede medarbejdere med funktionærstatus gælder, at der udbetales løn under sygdom for de på forhånd planlagte arbejdsdage
 • Ved egen sygdom skal du orientere din nærmeste leder senest kl. 8.30 på den første sygedag – derudover skal du aktivere dit autosvar på arbejdsmailen og benytte ”syg”-ikonet på Slack
 • Ved fravær grundet graviditetsbetinget sygdom skal du desuden informere People Operations af hensyn til ansøgning om refusion
 • Du skal raskmelde dig til nærmeste leder, når du igen er i stand til at komme på arbejde

Læge- og tandlægebesøg

 • Besøg til læge, tandlæge, kiropraktor, fysioterapeut o. lign. bør du så vidt muligt placere uden for arbejdstiden
 • Er det ikke muligt, kan du tage afsted i arbejdstiden, så længe du tager hånd om dine opgaver på et andet tidspunkt
 • Akutte læge- eller tandlægebesøg sidestilles med sygdom – i disse tilfælde er der derfor tale om fravær med løn

Kontrolbesøg i fm. graviditet

 • Fravær grundet obligatorisk graviditetskontrolbesøg hos læge eller jordemoder regnes som fravær med løn (gælder både kvindelige og mandlige medarbejdere).

Barns sygdom

 • Hvis du har sygt barn, hvor der opstår et pasningsproblem, kan du holde fri med løn på barnets første sygedag (for timelønnede medarbejdere gælder retten til løn under fraværet, hvis der på forhånd er planlagt arbejdstid den dag, dit barn bliver sygt)
 • Du skal orientere nærmeste leder senest ved arbejdstids begyndelse
 • Dit barns første sygedag gælder for dine egne børn under 15 år og kan afholdes af enten dig eller din medforælder
 • Er barnet syg mere end en dag, afholdes efterfølgende dage som feriedage eller fravær uden løn, hvis du ikke kan arrangere anden pasning

Fri ved dødsfald og begravelser

Der gives én dags frihed med løn ved dødsfald i din nærmeste familie samt yderligere én dags frihed med løn ved deltagelse i begravelsen/bisættelsen, hvis denne falder på en hverdag.
Ved nærmeste familie forstås fx din ægtefælle, kæreste, forældre, bedsteforældre, børn, børnebørn og søskende, samt ægtefælles eller kærestes børn og forældre.

Omsorgsorlov

Du har ret til fravær i fem arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til et familiemedlem (egne børn, forældre, ægtefælle eller partner), eller en person der bor i samme husstand, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Holder du omsorgsorlov, er der tale om fravær uden løn.

Andet fravær

Hvis der opstår behov for frihed i forbindelse med hændelser i privatlivet (fx skilsmisse, kritisk sygdom el.lign. i egen eller nærmeste familie), drøftes omfang og muligheder for fritagelse fra arbejdet som fx brug af ferie, frihed uden løn eller andet, direkte med din nærmeste leder.

Trivsel

Udover den løbende dialog mellem medarbejder og leder, tager vi med jævne mellemrum temperaturen på medarbejdernes trivsel, motivation og engagement.

Sundhedsordning

Searchmind har oprettet en fordelagtig sundhedsordning igennem Tryg. Ordningen omfatter alle fuldtidsmedarbejdere og kan bl.a. hjælpe dig med:

Forundersøgelse (f.eks. MR-scanning) og Second Opinion

Operation og behandling på privathospitaler og ved speciallæger

Efterbehandling og genoptræning

Akut krisehjælp

Smerte- og allergiudredning

Fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, zoneterapi og osteopati

Psykologhjælp ved f.eks. stress, depression eller personlig krise

Du finder de præcise dækninger for din forsikring på www.tryg.dk/minside eller i Tryg Sund appen.

Kontorhund

Der er ikke noget, der kan udløse endorfiner, som en sød hund, der logrer med halen. I Searchmind er vi store dyreelskere, og flere af os har hunde i alskens racer, størrelser og alle med hver deres elskværdige personlighed. Du er velkommen til lejlighedsvist at tage din hund med på kontoret, men aftal det altid på forhånd med din nærmeste leder. Det respekteres naturligvis, hvis du er allergisk overfor hunde.

Sociale arrangementer

Fordi vi bruger +8 timer sammen hver dag, er det vigtigt for os, at vi har det godt sammen – også uden for endt arbejdstid. Her er nogle af de initiativer, som vi har kørende lige nu.

Hverdagshygge, hvor vi hver måned samles de, som har lyst, efter arbejde til en eftermiddagsaktivitet. Nogle måneder har det været gamenight med PlayStation og brætspil, mens andre gange har været ude af huset.

Firmasport: Er du en stærk højreback på grønsværen eller gør du dig bedst som snigskytte i CS? Vi deltager løbende både i FirmaCS og firmafodboldturneringer – og så har vi det sjovt mens vi deltager. Mest når vi vinder. 

Hvert halvår samles vi til en større fest, hvor vi gennemgår halvåret der er gået og afslutter med et brag af en fest. Sommerfesten ligger altid den sidste fredag i juni og julefrokosten den anden fredag i december.

Med dit bidrag i sodavandskassen holder vi 2 gange årligt midtvejsfester (typisk i marts og oktober), hvor festudvalget sørger for et brag af en fredagsbar. I år er temaet for festen i oktober selvfølgelig Halloween. Men der har også tidligere været temaer som afterski og american barbeque.

Hvert år i starten af december klipper og klistrer vi årets julepynt til juleklippedag. Tag familien med til en hyggelig eftermiddag i Gertrud Sands julestue på Klostergade. SÅ kan julestemningen bare flyde!

Searchmind giver et bidrag til store øjeblikke i dit liv

Vi er hele mennesker og ikke bare vores arbejde. Når du skal giftes eller bliver forælder giver Searchmind en gave. Det samme gælder jubilæer i Searchmind ved f.eks. 5 og 10 år. Gaven som Searchmind giver, kan udvides med en intern MobilePay indsamling kolleger imellem.

Frokostordning og forplejning på kontoret 

Som medarbejder i Searchmind er du en del af vores frokostordning. Searchmind giver et tilskud til din frokost – resten (pt. 500 kr. pr. måned) er egenbetaling, som automatisk bliver trukket fra din løn.

Frokostordningen kan tilpasses dine personlige behov, om du er vegetar, veganer, er glutenallergiker eller noget helt fjerde. Vi forsøger hele tiden at holde os på tæerne, så er frokostordningen blevet træls over en længere periode, så skifter vi gerne leverandør. 

Udover frokostordningen har du dagligt fri adgang til frugt, te, nødder og lidt sødt, til når trangen melder sig. Vigtigst af alt, for nogle i al fald: en altid velfungerende kaffemaskine, med dén kaffevariant du foretrækker. 

Har du brug for et skud flydende sukker i løbet af dagen, kan du købe en sodavand i køleskabet. Dit bidrag dækker indkøb og resterne går direkte til festudvalget som løbende arrangerer udvidede fredagsbarer.

Om fredagen drikker vi en – og nogle gange flere fredagsøl sammen – hvor vi vender ugens projekter og ønsker hinanden god weekend. Dé er på huset.

Det helt tunge stof

GDPR – brug af dine persondata

Læs hvordan, vi behandler dine data i forbindelse med rekrutteringsprocessen, i vores persondatapolitik her. Du finder desuden vores politik for behandling af persondata under ansættelsen her.

Vi tager afstand fra

Vi tolererer ingen former for stødende adfærd, racistiske bemærkninger, mobning o. lign. Overtræder du dette, kan det have konsekvenser for dit ansættelsesforhold i Searchmind.

Indberetning af ændringer i adresse, navne eller bankforhold

Hvis du ændrer adresse, navn, bankforhold eller kontaktperson ved nødstilfælde, skal du huske at opdatere dine stamoplysninger i vores lønsystem, Zenegy.

Fremvisning af straffeattest

Har du adgang til fortrolige data (økonomisystemer eller bankdata) vil du blive bedt om at fremvise en ren straffeattest.

Vi behandler vores kunder (og os selv) med respekt og professionalisme

Som hos alle andre digitale bureauer har du tavshedspligt, som både omfatter interne og eksterne forhold – og det betyder også, at der ikke postes kunde-relaterede emner på sociale medier uden accept.

Marketing og pressehenvendelser

Al presse/kommunikations/marketinghenvendelse går igennem Searchminds marketingafdeling. Får du en henvendelse vedr. udtalelser på vegne af Searchmind skal disse altid afstemmes med marketing. Tag fat på Marketing Manager, Line, hvis du har spørgsmål.