SEO beregner

SEO kan være uhåndgribeligt og svært at gennemskue – det har vi forsøgt at gøre noget ved. Her på siden har vi derfor lavet en beregner, der kan give et estimat på et søgeords omsætningspotentiale på din webshop.

Sådan regner vi søgeordets omsætningspotentiale ud:

SEO-beregneren tager udgangspunkt i et givent søgeords volumen (gennemsnitlige månedlige søgninger) samt din webshops gennemsnitlige ordreværdi og konverteringsrate. Efter parametrene er indtastet i beregneren, kan du vælge en placering på slideren eller tabellen for at få vist, hvad en et søgeords placering kan betyde for din omsætning.

Det er selvfølgelig alt sammen teoretisk, men det kan give en god indikation af et enkelt søgeords potentiale i kroner og øre.

Vi bruger Page Value:

Beregningen er baseret på Google Analytics-værdien Page Value og volumen på denne sides hovedsøgeord. Page Value er Googles Analytics’ måde at tildele en specifik URL en kr./øre-værdi ud fra dine data.

Til højre for tabellen kan du skifte mellem førnævnte udregninger ved at trykke på de to knapper ”Omsætningspotentiale” og ”Page Value”.

0,00 kr.