Søgeordsanalyse

Søgeordsanalysen er et vigtigt element og værktøj i arbejdet søgemaskineoptimering af den simple årsag, at man i søgeordsanalysen finder, udvælger og prioriterer de søgeord, du og din virksomhed skal findes på. En veludført søgeordsanalyse er med andre ord afgørende for, at man ikke skyder i blinde, og i værste fald går glip af vigtig trafik til hjemmesiden og omsætning på bundlinjen. Søgeordsanalysen er derfor et vigtigt led i en strategisk tilgang med fokus på de søgeord, der har størst potentiale for dig.

Analyse af søgeord og sætninger

Når man udfører søgeordsanalysen, handler det i bund og grund om at sætte sig ind i, hvad de potentielle kunder søger efter, når de skal afdække et behov, som netop dine produkter eller services kan imødekomme. Hvilke ord og sætninger, bruger de, og hvilke intentioner ligger der bag? Det er vigtigt, at de rette søgeord bliver udvalgt og prioriteret i analysen, da disse danner grundlag for din synlighed i søgemaskinerne. Noget af det, der kendetegner gode søgeord, er blandt andet, at de har høj søgevolume, god relevans, høj besøgsværdi og lav konkurrence. Det er nogle af de parametre, analyseprocessen er med til at afdække.

Søgeordsanalysen udarbejdes ved hjælp af professionelle værktøjer, hvorfra vi trækker data om brugernes søgeadfærd. Det er værktøjerne, Google Ads søgeordsplanlægning, SEMRush, AccuRanker og Google Search Console, der giver os mulighed for at undersøge, hvilke søgeord der på nuværende tidspunkt trækker besøgende til dit website. Derudover er det de samme værktøjer, vi bruger til at klarlægge, hvilke nye kategorier og områder der kan være relevante for at øge synligheden og vækste omsætningen.

Der er som sådan ikke nogen korrekt fremgangsmåde, når det gælder søgeordsanalyser, men det er typisk en tidskrævende proces, så derfor er det en fordel, hvis man ved, hvordan det skal gribes an. Vi er specialister på området og udarbejder altid udførlige, dybdegående søgeordsanalyser, som tager højde for både generiske søgeord samt longtail søgeord.

Søgeord, der konverterer

Langt de fleste søgninger, der foretages i dag, er sammensat af flere ord. I takt med udviklingen i søgeadfærden er Googles sprogforståelse samtidig blevet mere avanceret, således at Google i dag forstår de semantiske sammenhænge mellem enkelte ord bedre end tidligere. Det stiller større krav til søgeordsanalyserne, men giver også nogle andre muligheder, når ordene skal udvælges, grupperes og prioriteres. Så når man laver en søgeordsanalyse, er det derfor vigtigt at sondere en række af forskellige typer af søgeord. Fordi bag hver søgeordstype ligger forskellige søgeintentioner, som man altid bør tage i betragtning, når man udvælger ordene.

Longtail er et udtryk, man bruger om søgeord, der er sammensat af flere ord, fraser eller sætninger. Jo længere en søgesætning er, desto mere præcis er den typisk – og derfor vil den potentielle kunde højst sandsynlig også være længere i købsprocessen. Trafik der generes fra denne type søgninger til dit website har ofte meget høj konvertering og fører dermed oftere til flere salg i den sidste ende. Derfor er det vigtigt også at rette søgeordsanalysen mod longtail-søgeordene.

Hvad er din målgruppe?

Man kan skrive nok så meget godt indhold og lave relevante links – men er der ingen, der søger efter det, hjælper en god placering ikke din virksomhed. Derfor er det altafgørende at have klarlagt, hvilken målgruppe du og virksomheden skal forsøge at ramme, forude for arbejdet med søgeordsanalysen. Hvad er segmentet, og hvad søger de efter? I sidste ende er det forbindelsen mellem søgeordet og din målgruppe, der afgør, om et søgeord er relevant for din virksomheds forretning eller ej. Derfor er søgeordsanalysen ikke meget værd, hvis ikke du har indsigt i din målgruppe. Det handler med andre ord i lige så høj grad om at tænke i søgeintentioner, målgruppekendskab og temaer, når du skal spore dig ind på målgruppen.