Fleggaard

Målsætning

Efter en udfordrende periode med COVID-19, hvor grænsehandlen blev ramt af nedlukninger, stod Fleggaard over for en betydelig udfordring: At genvinde tabte markedsandele og øge deres Click & Collect ordrer betragteligt. Målet for 2023 var at øge antallet af C&C-ordrer med 10%. Derudover ville de øge antallet af butiksbesøg via Google Ads med 30%.

Strategi

Vi udviklede en langsigtet strategi for at øge C&C-ordrer over 5 år ved at segmentere og målrette kampagner baseret på geografisk data fra Fleggaards hovedsageligt danske kunder. Strategien kombinerede lokal målretning med nationale kampagner for at tiltrække nye kunder, samtidig med at den betjente to kernekundesegmenter: dem i syd, der ønskes at lave deres daglige indkøb, og resten af Danmark, der ønskes at besøge butikkerne én eller to gange årligt til større indkøb. Pris var et afgørende salgsargument, da tyske skatter er lavere, udnyttet strategisk gennem grænsehandelsformularer og postnummerregistrering.

Hvad vi gør

Fleggaard havde vidtrækkende data fra udfyldte formularer, der gav os årelang købsdata baseret på geografi. Derved kunne vi genaktivere specifikke områder og budgettere baseret på geografi. Vores tilgang blev lokalisering, hvor vi oprettede 7 geografier, og fordelte det samlede budget fra et procentperspektiv af, hvor meget det enkelte område historisk havde bidraget til omsætning. For at aktivere nye brugere skabte vi, i samarbejde med Fleggaards kreative hold, nationale kampagner, for at fange kunders opmærksomhed og drive butiksbesøg.

Resultater

Vores samarbejde med Fleggaard skabte en stigning i det daglige antal besøgende fra Syddanmark til deres butikker. Dette så vi både i form af en stigning i antallet af C&C-ordrer samt et stort øget antal butiksbesøg. Vores resultatorienterede tilgang bidrog overordnet med en vækst på 17,69% i C&C-omsætningen, hvilket markerer en betydelig stigning i Fleggaards markedsandel og indtjening. Vores strategi med lokal målretning og effektive reklamekampagner viste sig at være afgørende for at opnå de gode resultater.

26,49%
Øgning i C&C-ordrer
17,69%
Øgning i indtægter fra C&C-ordrer
71,22%
Flere besøg i butikkerne

More data

PPC

2022 - 2023

  • Brug af eksisterende data indsamlet af Fleggaard over +20 år til oprettelse af 7 unikke geografiske områder for at ramme specifikke målgrupper.
  • Med vores proaktive tilgang overbeviste vi Fleggaard om at fordoble deres spend på YouTube i stedet for at fokusere på traditionelle TV reklamer, ved at beregne den værdi, der kunne tildeles kanalen på baggrund af butiksbesøg og indsamlet data.
  • Skabelse af struktur og den rette budgettering, der med et strategisk fokus på specifikke lokale markeder har skabt målbare resultater fra begyndelsen.

Testimonials

Searchmind har forstået at tage vores kampagner til næste niveau og levere resultater, der har levet op til vores forventninger.

Teamet hos Searchmind udviser en utrolig grad af  professionalisme. De tog sig tid til at forstå vores virksomhed og mål, hvilket resulterede i skræddersyede strategier, der perfekt matchede vores behov. Deres analytiske tilgang og evne til at justere og optimere kampagnerne har betydet stor forbedring af vores ROI.

Aske Warming har været en uvurderlig ressource. Hans dybe forståelse for Google Ads og evne til at spotte muligheder har gjort samarbejdet både effektivt og behageligt.

Searchmind har konsekvent leveret på deres løfter og vist, at de brænder for at skabe succes for deres kunder."

Thomas Schroll
Ecommerce Manager hos Fleggaard

Collaboration

Aske Warming
Head of PPC hos Searchmind

I 2022 begyndte vores samarbejde med Fleggaard. Specielt den tætte relation og tillid, som Thomas har vist mig og mit team, har været afgørende for, at vi har opnået de gode resultater med vores omnichannel indsats.

Vi har gjort et stort nummer ud af at udnytte den vidtrækkende mængde data om kunder, som Fleggaard lå inde med, for at bruge dette datagrundlag til deres fordel. Det har vi gjort ved at tænke ud af boksen og målrette strategien, der hvor det har givet bedst mening, for at opnå de bedst mulige resultater, både når det kom til Click & Collect salg og besøgende i de fysiske butikker.

At vi har levet fuldt op til Fleggaards forventninger er noget, vi er enormt glade for. Det viser, hvor vigtige vores kunders succes er for os, fordi vi sammen kan glædes over de fremskridt, vi har opnået. Især nomineringerne til European Search Awards 2024 i kategorierne 'Best PPC Campaign' og 'Best Local Campaign' er både Fleggaard og vi hos Searchmind utroligt stolte over.

En stor tak skal specielt lyde til Thomas, for at have gjort vores samarbejde både værdifuldt og transparent. Med en engageret samarbejdspartner, der tror på vores faglige evner, har vi skabt tydelige forandringer."