March 11, 2024

Profit bidding: Få det maksimale ud af budgetterne med strategisk budgivning

Profit bidding er en strategi inden for online annoncering, der anvendes bredt fra PPC-annoncering, herunder Google Ads, til programmatic annoncering gennem Demand Side Platforms (DSP'er). Strategien fokuserer på at optimere annoncørens profit ved at byde direkte på profitten på de enkelte produkter frem for omsætning. Det kan gøres simplificeret ved at udregne profitten udelukkende ud fra indkøbet eller produktionsomkostningerne på produktet, men det rette billede opnås ved at tage hele virksomhedsdriften og forsyningskæde med i beregningen.

Effektiv Annonceadministration

Inden for programmatic annoncering tillader DSP'er en effektiv administration og optimering af annoncekøb over flere mediekanaler, udnytter dataindsigt og målrettet segmentering for at nå det ønskede publikum effektivt. Ved at integrere profit bidding i disse købsstrategier, kan annoncører sikre, at hver investeret annoncekrone ikke kun leverer trafik og synlighed, men også driver reel økonomisk værdi.

At prioritere profit frem for kun at fokusere på engagement eller rækkevidde kan muliggøre datastyrede beslutninger, der forstærker forretningsmål og øger ROI fra digital markedsføring. Det er dog vigtigt at bemærke, at denne tilgang ikke altid er hensigtsmæssig, da den primært fokuserer indad og overser markedets konkurrencesituation. Derudover er branding, som spiller en central rolle i at drive organisk salg, et område, hvor profit ikke nødvendigvis bør være det eneste fokus. Her kræves en anden strategisk tilgang.

Specifikke overvejelser for e-handel

Et specifikt udfordrende aspekt ved profit bidding for e-handelsvirksomheder er håndteringen af sæsonmæssige udsving og produktpris fluktuationer, som kræver dynamisk og fleksibel budgivning. At finde den rette balance mellem at opnå høj POAS og sikre en tilstrækkelig eksponering for alle produkter, især nye eller nicheprodukter, kan også være en udfordring. 

For at løse udfordringer med profit bidding effektivt i e-handel, bør virksomheder fokusere på dybdegående dataanalyse for at forstå kundeadfærd og markedsdynamikker. Det er afgørende at anvende fleksible budstrategier, der kan tilpasses hurtigt til ændringer i forbrugernes efterspørgsel og sæsonmæssige trends. 

Her kan det være en stor fordel at have en Customer Data Platform (CDP). CDP-data hjælper med at forstå og reagere på sæsonudsving og produktpris fluktuationer ved at levere indsigt i, hvornår og hvordan disse faktorer påvirker kundeadfærd. For eksempel kan data vise, at visse produkter stiger i popularitet eller falder i pris på bestemte tider af året, hvilket gør det muligt for e-handelsvirksomheder at tilpasse deres budgivning og markedsføringsstrategier for at maksimere salg og profit i disse perioder. 

En integration mellem profit bidding-strategier og lagerstyringssystemer kan desuden sikre, at annonceudgifterne er i overensstemmelse med lagerbeholdningen og fremmer promoveringen af produkter, der er rigelige af på lager, eller dem med høj omsætningshastighed. Samtidig kan det reducere budgivning for produkter med begrænset lager, for at undgå at annoncere for udsolgte varer. Denne dynamiske tilpasning hjælper med at maksimere salg og profit, mens unødvendige lageromkostninger undgås.

Hvordan kommer man i gang med profit bidding?

For at implementere en profitbudstrategi effektivt indebærer det flere skridt. 

  • Fastlæg profitmarginer: Indledningsvis er det afgørende at fastlægge en klar forståelse af profit margenerne for dine produkter eller tjenester. Denne indsigt er fundamental for at vurdere værdien bag hver konvertering og danner grundlaget for dine budstrategier.
  • Beregn profit per klik: Ved at dykke ned i analyse af søgeord eller produktkategorier, udregn din estimerede profit per klik ved at trække de forventede CPC omkostninger fra dine profitmargener. Dette gøres for at kunne forecaste resultat af budgetreguleringer
  • Byd på profit: Sørg for at dit tekniske setup tillader dig at byde på profit på de enkelte platforme. Så kan du byde og spore på profitten. 
  • Overvåg og juster dine bud: Profit bidding er ikke en "sæt og glem" strategi. Succes kræver kontinuerlig overvågning og justering af dine bud, baseret på realtidsdata om konverteringsrater og markedsdynamikker. Start med et lavt POAS target og arbejd dig op ad. 

Profit bidding i Google Ads

Der er flere forskellige budstrategier inden for PPC, hver med deres fordele og ulemper. Eksempelvis tilbyder CPC at du sætter en grundlæggende CPC på produkt- og søgeordsniveau, hvorefter Google's algoritme optimerer hver kampagne ved at justere budene baseret på sandsynligheden for at generere et salg​. Maksimer klik (Maximize Clicks) og målindtryksandel (Target Impression Share) er andre automatiserede strategier, som prioriterer hhv. højeste mulige klikrate uden hensyn til trafikkens kvalitet eller relevans, og maksimering af rækkevidden for din annonce baseret på dine målindtryksandelsmål​​.

I sammenhæng med Google Ads automatiseret budgivning, såsom "Target Impression Share" og "Target CPA", kan en anden faldgrube være overreliance på automatiserede systemer uden tilstrækkelig overvågning og tilpasning baseret på realtidens markedsforhold eller ændringer i virksomhedens målsætninger​​. Disse strategier kræver en grundig forståelse af de tilgængelige data og hvordan man bedst anvender dem til at opnå virksomhedens mål, hvilket kan være en stejl læringskurve for nogle.

Profit bidding i programmatic-annoncering

Implementering af profit bidding i programmatic annoncering giver mulighed for at optimere annonceringsbudgetter mere effektivt ved at sikre, at hver annoncekrone bruges på de mest profitable muligheder. Dette tilgang understøtter en mere datadrevet og ROI-fokuseret annonceringsstrategi, som kan tilpasse sig dynamisk til ændringer i markedsforholdene og forbrugeradfærden.

Profit bidding inden for programmatic annoncering kræver adgang til, og integration af, præcise og opdaterede forretnings- og finansdata. Dette kan være en udfordring, da det kræver systemer, der kan spore og rapportere denne type data i realtid. Derudover kræver det en dyb forståelse af, hvordan man analyserer og anvender dataene til at træffe informerede beslutninger om budgivning.

Demand Side Platforms’ rolle i profit bidding

Brugen af en Demand Side Platform (DSP) kan forbedre effektiviteten og præcisionen af profit bidding betydeligt. Disse platforme muliggør en mere strategisk allokering af annoncebudgetter, optimering af kampagner ved hjælp af realtidsbudgivning og avanceret datadrevet målretning. Når DSP'er anvendes i en profit bidding-strategi, giver de jer mulighed for at optage deres forretningsdata, såsom profitmargener og omkostninger ved solgte varer, direkte i deres annonceringskampagner. 

Ved at integrere denne form for data kan annoncører optimere deres budgivning ikke kun baseret på klikrater eller konverteringsrater, men også baseret på den faktiske profit, de enkelte annoncer genererer. Dette sikrer, at annonceringsbudgettet anvendes på de mest profitable måder, hvilket øger den overordnede effektivitet og effektivitet af online kampagner.

DSP'er revolutionerer den måde, hvorpå digital annoncering købes og forvaltes, ved at tilbyde en mere automatiseret, datadrevet tilgang. Dette gør det muligt for annoncører at træffe mere informerede beslutninger, spare tid og ressourcer, og opnå bedre resultater fra deres online annonceringsindsats.

Hvad er faldgruberne ved profit bidding?

Mens profit bidding tilbyder betydelige fordele, kræver det adgang til præcise data og en dyb forståelse af markedsdynamikker. Overreliance på automatiserede systemer uden passende overvågning og tilpasning kan føre til ineffektive annonceudgifter og man kan samtidig gå glip af potentiale for maksimering af ROI. En velovervejet tilgang, der kombinerer automatisering med menneskelig indsigt, er afgørende for at navigere i profit bidding landskabet succesfuldt. Samtidig er det også vigtigt at forstå, at profit bidding er forbeholdt enkelte kampagnetyper på diverse platforme. Hvis alt målrettes profit kan man ende med at optimere sig selv ud af markedet, det er derfor vigtigt fortsat at have blikket rettet udad. 

Næste niveau af profit bidding

En holistisk tilgang til profit bidding bør omfatte en cross-channel marketing strategi, hvor data og indsigter fra én kanal kan anvendes til at informere beslutninger på tværs af andre kanaler. For eksempel kan en succesfuld PPC-kampagne give vigtige indsigter i, hvilke nøgleord eller demografiske segmenter der yder bedst, som derefter kan anvendes til at målrette indhold på sociale medier eller inden for email marketing. Denne integrerede tilgang sikrer, at budskaber er konsistente på tværs af platforme og optimerer samlet set den digitale marketingindsats for at drive salg og profit.