March 7, 2024

301-redirects: Jeres guide til succesfuld URL-migrering

Hvis I foretager ændringer i URL-strukturen på jeres website og etablerer redirects, herunder 301-redirects, kan det påvirke jeres sites samlede SEO-strategi, performance og brugeroplevelse. Denne artikel beskriver kompleksiteten af website-migrering og URL-ændringer og giver råd til, hvordan I administrerer denne proces – fra teknisk implementering til strategisk overvejelse.

301-redirects: Sådan opretholder I de gode placeringer 

Mange brugere på internettet gemmer en genvej til sider, de godt kan lide. Linket til siderne gemmes typisk som et bogmærke i deres internetbrowser eller på deres skrivebord, så de nemt kan finde siden igen.

Men hvad sker der med de gemte links, hvis I ændrer URL-adressen på dele af eller hele jeres website? I værste fald risikerer I, at alle, der har gemt den gamle URL-adresse, kommer ind på en tom side med en 404-fejlmeddelelse eller får beskeden ”siden kan ikke vises”.

For at interesserede brugere og potentielle kunder ikke går forgæves, når de besøger jeres website, er det derfor vigtigt, at lave en lynhurtig viderestilling. En effektiv metode til viderestilling er at lave en 301-redirect, der omdirigerer brugere eller internetbrowsere videre til den nye URL-adresse.

Redirect er vigtig i mange tilfælde. Det kan være ved migrering af et website fra en anden TLD (eksempelvis fra .dk til .com), hvor der ofte begås fejl. En anden typisk fejl kan være, at kun produktkategorier, men ikke produktdetaljesider (PDPer) redirectes. Vi ved, at det i værste tilfælde resulterer i mistet omsætning, fordi større webshops får en stor del af deres trafik til produktsider fra Google.

Linkværdien flyttes også

Hvis I har en underside, der linkes til, bliver den tilført værdi fra de sider, der linker til den. I Google-regi kaldes værdien PageRank, og den angiver en sides placering i søgemaskiner baseret på antallet af links, der fører til siden. Faktorer der har indflydelse på PageRank er: antallet af links, relevans og troværdighed af kilden.

Hvis linket pludselig ender blindt, fordi siden er flyttet til en ny URL, mister linket sin værdi, medmindre I laver en 301-redirect. Viderestiller I derimod jeres underside til den nye URL med 301, flytter linkværdien også med, og kun en lille del af de gamle links går tabt.

Oprettes en 301-redirect korrekt, vil søgemaskine-crawlers følge viderestillingen, så brugeren lander på de nye sider, der henvises til. På den måde vil linkværdien opretholdes til trods for den nye URL.

Redirect i praksis

Når I anvender en 301-redirect, fortæller I Google og andre søgemaskiner, at en side på jeres website har skiftet adresse. Dette er en besked, der sendes fra jeres webserver til søgemaskinerne, der gør det klart, at en søgning på den gamle side bør lede dem til den nye URL. Denne handling sker bag kulisserne og er usynlig for brugeren, der blot oplever at blive ført til det nye sted uden forsinkelse.

Selvom 301-redirects er den mest anbefalede metode til at håndtere permanente ændringer i jeres websites struktur, bærer de en vis risiko i forhold til SEO. Dette skyldes, at en lille mængde af jeres sides PageRank kan gå tabt ved hver omdirigering. Men husk, PageRank er kun én af mange faktorer, Google bruger til at afgøre, hvor jeres website skal rangere i søgeresultaterne.

Ved en komplet migrering, såsom fra HTTP til HTTPS, er tab af PageRank typisk ikke noget problem, hvilket gør 301-redirects særligt nyttige i disse tilfælde. Oprettelse af 301-redirects kan gøres på flere måder, enten direkte på serveren eller via konfigurationsfiler som .htaccess, der er relevante for PHP-baserede websites. De fleste moderne CMS-systemer og e-handelsplatforme, som f.eks. Shopify, tilbyder indbyggede værktøjer til at håndtere disse redirects nemt og effektivt.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at for mange 301-redirects kan forringe load-tiden på jeres website, hvilket skaber en dårlig brugeroplevelse og i sidste ende også forringer jeres PageRank. For at undgå dette, er det essentielt at holde jeres interne links opdaterede, så de peger direkte på de nye URL'er så I undgår unødvendige omdirigeringer.

Regelmæssigt at fjerne irrelevante eller forældede redirects kan også hjælpe med at holde jeres website hurtigt og effektivt. Hvis jeres system automatisk opretter redirects, når URL'er ændres, er det også vigtigt at holde øje med antallet af disse for at sikre, at jeres website forbliver så responsivt som muligt.

Mistes link equity ved 301-redirects?

I marketing og SEO-verdenen har der længe hersket en opfattelse af, at brugen af redirects, såsom 301-redirects, kunne mindske en websides "værdi" eller PageRank, hvilket var en bekymring for mange. Historisk set mente man, at et 301-redirect kunne medføre op til 15% tab af en URL's PageRank, en teori bekræftet tilbage i 2013 af Matt Cutts, en anerkendt softwareingeniør. Dette var særligt problematisk i forbindelse med HTTPS-migrationer, der ofte krævede flere 301-redirects.

Imidlertid har den digitale verden udviklet sig, og den nuværende forståelse, understøttet af udtalelser fra Googles John Mueller i 2017 og 2018, er, at moderne søgemaskiner effektivt kan håndtere redirects, især hvis de undgår komplekse redirect-kæder. Redirects formindsker ikke nødvendigvis en websides PageRank i dag, forudsat at de bruges korrekt. Specifikt kan enkeltstående 301-redirects, uden forlængede kæder af omdirigeringer, nu videregive PageRank næsten uden tab. Hvis en side flyttes og korrekt omdirigeres, beholder den altså sin værdi i søgemaskinernes øjne.

Når det kommer til at omdirigere 404-fejlsider understreger John Mueller også, at dette kun bør gøres, hvis der findes en direkte erstatning for den pågældende side. Ellers kan Google opfatte disse som "soft-404s", hvilket behandles som almindelige 404-fejl.

Redirects, herunder 301-redirects, er altså ikke længere den værdiforringende faktor, de engang var, så længe de bruges med omtanke og uden at skabe komplekse kæder. Korrekt anvendelse af redirects kan bevare en sides SEO-værdi og understøtte en god brugeroplevelse.

Skab gode oplevelser for både søgemaskiner og brugere

Det er ikke overraskende, at de tidligere omtalte 404-fejl er uholdbare for både søgemaskiner og brugere. Som tiden går vil søgemaskine-bots holde op med at crawle siden, medmindre der linkes til den både eksternt og internt, og brugerne vil afholde sig fra at vende tilbage.

Der er dog tilfælde, hvor det er acceptabelt at lade en 404-fejl være. Det kan være, hvis en webshop f.eks. har haft tre kategorier: Golfkøller, golfhandsker og golfbiler. Nu flytter shoppen til et andet CMS og nedlægger af diverse grunde kategorien golfbiler, da den ikke er relevant for deres forretning længere. I sådan et tilfælde vil det give mening at lade alle sider i kategorien golfbiler gå til 404, da den pågældende side ikke eksisterer længere. 

Med dette sagt kan der være brugermæssige fordele ved alligevel at foretage redirects. Det kan eksempelvis være, hvis brugeren ledes til en side, der skaber værdi for vedkommende til trods for, at det ikke var lige præcis det, de søgte. Vi anbefaler derfor, at I altid er bevidst om de konsekvenser og løsninger, der følger med nye URL-adresser.

Implementer redirects efter best practice

For at bevare jeres websites SEO-værdi og sikre en god brugeroplevelse, er det afgørende, at I implementerer 301-redirects korrekt. Processen for at oprette disse redirects varierer afhængigt af den servertypen, jeres website kører på. For eksempel, hvis I bruger Apache eller Nginx, kan 301-redirects sættes op gennem .htaccess-filen eller direkte inden for serverens konfigurationsfiler. 

Ofte tilbyder CMS-systemer plugins eller indbyggede funktioner, der forenkler processen. I særlige tilfælde kan det være nødvendigt manuelt at tilføje redirect-kode til jeres .htaccess-fil eller serverkonfiguration, hvilket kræver en vis teknisk viden.

For at maksimere effektiviteten af jeres 301-redirects og sikre en stærk SEO-præstation, er det afgørende at følge nogle nøgleprincipper. Disse principper hjælper ikke kun med at bevare link equity, men sikrer også en god brugeroplevelse. Her er de principper, I bør følge:

  • Målrettet anvendelse: Brug 301-redirects for permanente ændringer som at flytte et website til en ny URL, ændre URL-strukturen eller sammensmelte indhold.
  • Bevar relevans: Sørg for, at den nye URL er så tæt relateret til den oprindelige som muligt for at opretholde SEO-værdien og sikre en smidig brugeroplevelse.
  • Undgå redirect chains: Implementér direkte redirects frem for lange kæder af redirects for at minimere tab af PageRank og forbedre brugeroplevelsen.
  • Test: Tjek, at jeres redirects fungerer korrekt, og at der ikke opstår brudte links eller andre tekniske problemer.
  • Opdatér interne links: Undgå unødvendige redirects ved at opdatere interne links, så de peger direkte på den nye URL.

Ved at følge disse anvisninger vil I kunne opretholde jeres websites’ PageRank og understøtte en effektiv brugerrejse uden voldsom værdiforringelse.

Forbedr jeres online tilstedeværelse i dag

301-redirects er et essentielt værktøj, hvis I ønsker at flytte en underside eller et helt website til en ny URL uden at miste værdifuld trafik eller placeringer i søgemaskinerne. Det kræver både strategi og dybdegående viden om SEO.

Hvis I vil vide mere om, hvordan I arbejder effektivt med 301-redirects og have hjælp til at øge jeres webshops trafik og værdi er I mere end velkomne til at kontakte os!