August 16, 2023

Opnå effektive Google Shopping-kampagner med AI

I kan effektivt integrere AI-teknologi som led i jeres Google Ads strategi og få det maksimale udbytte af jeres Google Shopping-kampagner. Ved at udnytte kunstig intelligens, kan I forbedre annonceeffektiviteten og øge konverteringerne. Her giver vi et indblik i de nyeste features inden for Paid Search og Google Ads med særligt fokus på AI.

Google Ads’ AI-drevne muligheder

Først og fremmest er det relevant at se nærmere på, hvordan Google Ads benytter kunstig intelligens på nuværende tidspunkt. Dette for at give en bedre forståelse af, hvordan I kan udnytte potentialet og eksempelvis:

 • Nå ud til værdifulde kunder med Value Based Bidding.
 • Transformere online besøgende til salg i jeres fysiske butik.
 • Brug Google AI til at øge effektiviteten generelt.

AI i Search Ads

Når det kommer til Google Search, skaber AI nye muligheder, der i sidste ende kan hjælpe med at øge jeres omsætning og samtidig være tidsbesparende. Særligt ved visuelle søgninger rækker AI langt ud over sprog og tekster, hvilket gør søgning betydeligt mere intuitivt end førhen, som tilmed har en afgørende betydning for slutforbrugeren.

Google Lens giver forbrugeren mulighed for at søge efter det, de ser ved hjælp af deres kamera eller billeder - og det er tilmed blevet muligt at kombinere den visuelle søgning med tekst, der gør søgningen endnu mere specifik. Multi Search gør det ligeledes muligt at tilføje funktionen ‘i nærheden af mig’, der på baggrund af den rette adgang til data og lokation, kommer med de bedste forslag i lokalområdet. 

Når det kommer til tekstsøgning, er det ved hjælp af AI muligt at give bedre og mere kvalificerede svar på åbne spørgsmål, hvilket bl.a. skyldes Smart Language Technology. Ved hjælp af ‘broad match’ hjælper AI med at finde ord, der er relateret til hinanden, og kommer med forslag, der matcher søgningen uafhængig af sprog. Forener I dette med en AI Bidding strategi, øger I tilmed jeres muligheder for større rækkevidde.

Kvalificeret Value Based Bidding 

Et afgørende parameter for den rette PPC-strategi er at forbinde strategien med jeres forretningsmål - og med det sagt, spiller Smart Bidding en vigtig rolle. 

Med Smart Bidding giver Google Ads mulighed for at udnytte machine learning til delvist at automatisere processen for jeres annoncer, der kan justere jeres annoncestrategi målrettet jeres KPI’er - og her er det særligt interessant at kigge hen mod Value Based Bidding.

Ikke alle kunder har samme værdi for jer, hvorfor det ikke er ønskværdigt at investere i den samme værdi i hver enkelt kunde. Value Based Bidding hjælper annoncører med at maksimere indkomsten og ROI ved at differentiere kunder baseret på kundens værdi og dermed byde på den kunde med højest værdi.

Differentierer I jeres kunder, kan I anvende Value Based Bidding til at byde dynamisk og bruge budgettet mest effektivt.

Tre forskellige måder at kvalificere jeres Value Bidding: 

 1. Dynamic values: Her trackes kun konverteringer og ikke værdien.
 2. Static values tracking: Giver mulighed for at optimere mod to eller flere conversion actions med hver deres static value.
 3. Conversion value rules: Træner Google Ads’ algoritme til at differentiere brugerne baseret på opstillede lag/kriterier på jeres static value, f.eks. lokation og målgruppe.

Kvalificeret Value Bidding kræver differentierede værdier, og metoden I bør vælge afhænger af jeres forretningsstrategi samt trackingmuligheder.

Performance Max 

Når det kommer til brugen af AI i relation til Google Shopping-kampagner, er Performance Max det bedste eksempel herpå. Performance Max er drevet af kunstig intelligens og bruger styrken herfra til at opnå det fulde potentiale i jeres annoncer og deres konverteringsmuligheder.

Selvom Performance Max primært er automatiseret, er der områder, hvor I strategisk kan styre jeres performance. Ved hjælp af et Google Merchant Center-feed, kan I sikre jer, at I automatisk køber jer ind på den bedste placering i forhold til at opnå maksimal konverteringsværdi for jeres målgruppe.

I kan ligeledes forbedre jeres kampagner gennem en strategisk tilgang til kreativerne. Med fokus på de rette 'asset groups' og opsætningen heraf, giver I Performance Max de bedste forudsætninger for at identificere, hvilke kreativer der fungerer godt og mindre godt - og jo flere 'assets' I tilføjer, desto mere effektivt er systemet til at generere bedre kombinationer, der er tilpasset alle kanaler. 

Sørg også altid for at have indsigt i jeres performance, der vedrører målgruppen gennem rapporter og relevante data - herunder førsteparts data - så I bliver klogere på, hvor I bør optimere jeres initiativer. Ved at give Google Ads adgang til denne data, får platformen indsigt i, hvilke salg der har mest værdi, samt hvad der tiltrækker netop disse kunder. Derfor anbefaler vi også at tilføje en målgruppe til jeres Performance Max-kampagner.

Ønsker I mere viden om, hvordan I optimerer jeres Google Shopping-kampagner ved hjælp af den rette opsætning, kan I læse nærmere her.

Omnichannel Bidding Solutions

Med Omnichannel Bidding sikrer I, at jeres kunder ser jeres budskab, uanset hvor de køber eller besøger jeres forretning. Derfor er det essentielt at have en Omnichannel Bidding strategi, hvis I forhandler produkter både fysisk og online.

Når I sigter mod at øge salget i jeres forretning, er det afgørende at måle gennem offlinehandlinger. Local Auction Bidding i Performance Max, gør det muligt at rapportere lokationsbestemte kliks i forbindelse med en kampagne og er tilgængelig i Google Ads. Hertil er Store Visit det mest simple og skalerbare format til at måle offline, hvoraf kunder som har klikket på en kampagne og efterfølgende besøger butikken, kobles op på disse kliks.

I takt med dette anvendes machine learning til at prioritere, hvilke lokationssignaler der er de mest respektive besøg, som tilmed kan effektiviseres med Value Based Bidding og de rette KPI’er. På baggrund af jeres Value Bidding, er det muligt at maksimere de produkter, der driver mest omsætning og opsætte forskellige værdier for de enkelte produkter.

Ved hjælp af lokationer, produktvisninger og kreative 'assets', kan I med den rette strategi møde jeres kunder på deres købsrejse, der i sidste ende højest sandsynligt optimerer jeres trafik, hvad enten det er online eller offline.

Optimeret produktdata

Jeres performance på produktdata er baseret på kvaliteten af den data og information, Google har adgang til. Derfor er det vigtigt at implementere relevant produktdata, så jeres produkter kan blive vist flest mulige steder.

Dette gør sig også gældende ved førsteparts data, der fortæller Google, hvilke af jeres salg, der har højest værdi og ligeledes giver indsigt i, hvad der tiltrækker disse kunder - en værdifuld kombination, der skaber merværdi for jeres kampagners performance. 

Ved at uploade den rette produktdata kombineret med jeres GTIN (Global Trade Item Number) sikrer I jeres produkters synlighed. Hertil har I mulighed for at øge jeres dækning ved at aktivere alle relevante destinationer og formater i kombination med en unik titel, attributter og søgetermer. 

Googles AI-tjekliste for effektiviserede kampagner

I takt med de nyeste features inden for kunstig intelligens i Google Ads, er Google kommet med en tjekliste til det bedste setup, der kan forbedre jeres effektivitet med brugen af AI.

Med ovenstående information og anbefalinger in mente, kan I benytte checklisten til at sikre jer den bedst mulige tilgang til jeres kampagner.

Succes bygger på et godt fundament:

 • Etablér effektiv tagging på jeres website.
 • Opsæt udvidede konverteringer.
 • Tildel værdier til jeres konverteringer baseret på forretningsmål.

Foretag handlinger for at maksimere resultaterne med AI-baserede kampagner:

 • Kombinér AI-baserede søge- og Performance Max-kampagner.
 • Brug værdibaseret Smart Bidding.
 • Investér i annoncematerialet på jeres website.
 • Opgradér til den nye version af Search Ads 360.

Skift mindset for at gøre jeres organisation klar til succes:

 • Kvantificér jeres marketings indvirkning på vigtige finansielle metrics.
 • Skab en kultur med fokus på at eksperimentere.
 • Vær agile og nedbryd siloer.

Kom i gang med at effektivisere jeres kampagner

Selvom Googles machine learning algoritmer efterhånden har eksisteret længe, viser vores erfaring, at det ikke er en forudsætning, at den fungerer optimalt uden yderligere vejledning, data og information. 

For at få mest ud af AI i arbejdet med at skabe mere naturlige og intuitive søgeoplevelser, kan I med fordel gøre brug af Googles tjekliste, så I skaber de bedste forudsætninger for jeres Google Ads-kampagner fremadrettet.

Formår I at udnytte de mange muligheder med AI, kan kunstig intelligens bidrage til øget kreativitet og produktivitet. Dette på baggrund af Smart Bidding og Googles algoritmer, der sørger for at kampagnerne præsenteres, når det er mest relevant for brugeren, som i sidste ende vil bidrage til flere kliks og en øgning i konverteringer.

Et godt tracking-setup spiller ligeledes en afgørende rolle, da I gennem sporing i hvert enkelt step i kunderejsen har mulighed for at optimere jeres kampagner på baggrund af den rette indsigt og forståelse. Vores tilgang til dette, kan I læse mere om her.

Har I brug for hjælp til at optimere jeres Google Ads-setup, er I altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak her.