June 21, 2024

Searchmind i finalen med 9 cases ved Global Search Awards 2024

Hos Searchmind stræber vi til enhver tid efter at skubbe til vores egne og kundernes grænser for, hvad der er muligt inden for digital marketing. Igen i år har denne indstilling til arbejdet med vores kunder sikret os nomineringer ved Global Search Awards. Denne gang med 9 cases fordelt på 8 kategorier. Vi er stolte over, at vores search teams endnu engang har bevist, at de hører til på toppen af kransekagen.

Vi er nomineret i følgende kategorier:

  • Best Global Large Integrated Search Agency
  • CarCare Freaks: Best Use of Search - Retail / Ecommerce (SEO): Large
  • Bareen: Best Use of Search - B2C (PPC): Large
  • Organic Basics: Best Use of Search - Fashion: Large
  • Fleggaard: Best Local Campaign (PPC): Large
  • Dyberg Larsen: Best Low Budget Campaign (SEO): Large
  • Adax: Best Low Budget Campaign (PPC): Large
  • CarCare Freaks & Fleggaard: Best Use of Data (PPC): Large

Med i feltet om bedste integrerede search-bureau for anden gang i år

Ved European Search Awards tidligere på året kunne man finde os på listen over nominerede, og for os betød det næsten endnu mere end det faglige. Det vidnede nemlig om, at vores medarbejdertrivsel og faglige dygtighed tilsammen er netop lige så unik, som vi selv tror.

Derfor gør det os ekstra stolte, at vi også ved Global Search Awards er nomineret i denne kategori. 

Vores strategiske fokus på lav medarbejder-udskiftning og en støttende virksomhedskultur gør det sjovt at gå på arbejde. Men det er også det, der gør det muligt for os at opretholde kontinuitet i kundeforholdene og i sidste ende glade kunder. Det er ikke en nem øvelse at praktisere, og derfor glæder det os også at være i toppen af feltet på dette parameter.

PPC-kampagner, der driver betydelig vækst

Vores PPC-kampagner for kunder som Adax, bareen og Fleggaard eksemplificerer vores evne til at drive betydelig vækst gennem strategisk budgetallokering og kloge kampagnestrukturer. 

Uanset om det er at maksimere ROI for Adax med Performance Max-kampagner, øge bareens PPC-indtægter gennem en transparent og segmenteret opsætning, eller udnytte historiske data til at drive Fleggaards lokaliserede strategi, har vores tilgange konsekvent leveret gode resultater i det forgangne år. Derfor skal der også lyde en stor tak til vores PPC-team for deres utrættelige indsats og evne til at tænke ud af boksen.

Forbedret markedsposition gennem strategiske SEO-initiativer 

Blandt de nominerede cases findes vores arbejde for Organic Basics, hvor vores SEO team udvidede brandets tilstedeværelse fra fem til tyve markeder, hvilket øgede markedspositionen og omsætningen betydeligt. I Dyberg Larsen-kampagnen øgede vores SEO-team den organiske trafik og konverteringer, hvilket resulterede i betydelig vækst til trods for begrænsede ressourcer. Vi er stolte af vores SEO-team, som altid stræber efter at levere mærkbare resultater uanset budgettet.

Data i kernen af alt, hvad vi gør

En datadrevet tilgang har været hjørnestenen i vores succes på tværs af alle de nominerede kampagner, hvilket har gjort det muligt for os at afdække specifikke muligheder for hver klient. 

For eksempel integrerede vi avanceret dataanalyse med målrettede søgestrategier for CarCareFreaks, hvilket resulterede i enestående performance på både PPC- og SEO-indsatsen.

Tilsvarende førte vores brug af data i Fleggaards PPC-kampagner til en betydelig stigning i butikbesøg og konverteringer. Begge cases er gode eksempler på, at brugen af data ligger så dybt i vores DNA, som den gør.

Parat til afgang mod Krakow

Ved Global Search Awards  lægger dommerne stor vægt på den overordnede strategi og effektiviteten i at nå målgruppen. Implementering og kreativitet er afgørende, ligesom det er afgørende, at man kan fremvise klare og overbevisende resultater. 

Vi ser frem til at flyve et smut til Krakow den 19. september, hvor award-showet finder sted, og håber at det lykkes os at bringe en eller flere priser med hjem. 

En stor tak til Organic Basics, Dyberg Larsen, Fleggaard, CarCare Freaks, bareen & Adax for et fantastisk samarbejde i 2023. Held og lykke til alle de øvrige finalister!