May 9, 2023

Få det maksimale ud af tilpassede kolonner i Google Ads

Med tilpassede kolonner i Google Ads kan I nemt definere og få vist de specifikke dele af jeres Google-Ads data, der er mest relevante for jer. Det giver en bedre og mere effektiv indsigt, og er en smart løsning, hvis I gerne vil kombinere kolonner eller kun fokusere på udvalgte data for en bestemt metric. Vi deler her nogle af de kolonnekombinationer, som de fleste med fordel kan bruge i administrationen af deres Google Ads-konto.

I artiklen her dykker vi ned i 9 forskellige kombinationer, som er målrettet mod tre hovedkategorier.

 • Indsigt i annonceudgifter 
 • Maksimeret dækning
 • Seneste trends 

Nederst i artiklen finder du de anbefalede formler til brug for tilpassede kolonner i jeres Google Ads-konto. 

Dybdegående indsigt i annonceudgifter

De første fire tilpassede kolonner omhandler budgettering og annonceudgifter, som giver et bedre billede af, hvad jeres penge går til, og informerer om rettidige budgetjusteringer: 

 1. Forventede udgifter: fortæller, hvad I kan forvente at bruge ved udgangen af måneden baseret på jeres aktuelle omkostninger. Det omfatter den forventede månedlige udgift baseret på jeres måned-til-dato-udgifter samt udgifter i løbet af de seneste 7 dage.
 2. Procent af månedligt budget, som er brugt: giver indsigt i, hvor godt I klarer jer i måneden og hvordan jeres ressourcer er fordelt på tværs af kampagner, annoncegrupper og søgeord ift. Google Ads.
 1. Procent af det daglige budget, som er brugt: fortæller, hvorvidt I når jeres daglige budget eller ej, og angiver, hvor meget af jeres daglige budget der er brugt i et givet datointerval.
 1. Procentdel af forbrug på søgepartnere: giver indsigt i, hvor stor en procentdel af budgettet der går til søgning vs. søgepartnere samt, hvor stor en andel af forbruget der er kommet fra Google søgepartnere i et givet datointerval.

Anbefalede kolonner til maksimeret dækning

Tilpassede kolonner kan konfigureres til at finde svar på spørgsmål som prisen for 100% dækning, forventede resultater ved budgetforhøjelse, og lignende. 

 1. Max antal estimerede visninger: Giver en idé om den samlede søgevolumen inden for et område, baseret på det maksimale antal visninger, I kunne have fået, hvis jeres budget og annoncerangering var tilstrækkelig høj. 
 2. Max antal estimerede klik: Giver en idé om den samlede trafik, I muligvis kan generere (baseret på CTR) med 100% dækning. Bygger på det maksimale antal klik, I kunne få, hvis jeres budget og annoncerangering er tilstrækkelig høj.
 3. Max estimerede omkostninger: Viser det maksimale beløb I kunne have brugt, hvis jeres budget og annoncerangering var tilstrækkelig høj, og giver en idé om den samlede omkostning, det vil kræve at opnå 100% dækning (baseret på gennemsnitlige omkostninger pr. klik).
 4. Max estimerede konverteringer: Giver en idé om det samlede antal konverteringer, I muligvis kan generere - baseret på jeres konverteringsfrekvens - med 100% dækning. Kolonnen kan også hjælpe med at illustrere vigtigheden af at skalere kontoen strategisk. 

Seneste trends i forhold til konvertering

Den sidste kolonne, vi har valgt at adressere, er særligt nyttig til rapportering og problemløsning, da den bl.a. giver brugbar indsigt i de seneste trends, hvad angår konverteringer, som er et parameter, der kan påvirke performance. 

 1. Konverterings Trend: Viser den procentvise ændring i antallet af konverteringer indenfor de seneste 7 dage ift. de seneste 30 dage. Den viser hvor hvor meget konverteringsvolumen er steget eller faldet for nyligt. 

De vigtigste takeaways ved implementeringen af ovenstående tilpassede kolonner

 • Giver et bedre og mere overskueligt indblik i budgettering og annonceudgifter, som skaber nyttig information omkring performance på tværs af aktiviteter. 
 • Giver estimater på hvilke muligheder, inden for maksimeret dækning, det kan være muligt at genere på baggrund af et tilstrækkeligt højt budget og annoncerangering, som kan give et billede af de forventede resultater heraf. 
 • Kan effektivisér processerne, hvad angår problemløsning, via nyttig indsigt i seneste trends der konstant forandrer sig. 
 • Generelt set gøre jeres kontoadministration lettere samt give en mere tilpasset og brugbar dataindsigt. 

Des flere brugbare data-indsigter i kan analysere, jo bedre er I stillet i arbejdet med at udforme de korrekte strategier!

Læs mere om, hvordan Searchmind arbejder med Google Ads her

Formler til opsætningen af jeres tilpassede kolonner 

Forventede udgifter:

Cost.date_range(this_month) + 

((Cost.date_range(last_7_days) / 7) * 

(days_between(offset_months(today(), 1), today()) – days_between(today(), month_start()))) 

Procent af månedligt budget brugt:

Cost.date_range(this_month) / [insert your monthly 

budget]

*Bemærk: Nævneren (dvs. månedligt budget) i denne ligning kan svinge fra måned til måned. 

Procent af det daglige budget brugt:

((Cost / report_days_count()) / Daily_Budget)

Procent af forbrug på søgepartnere:

Cost.network(partners) / Cost

Max antal estimerede visninger:

Impr / Search_impr_share 

Max antal estimerede klik:

(Impr / Search_impr_share) * CTR

Max antal estimerede omkostninger:

((Impr / Search_impr_share) * CTR) * (Avg_CPC / 

Search_impr_share)

Max antal estimerede konverteringer:

((Impr / Search_impr_share) * CTR) * Conversion_rate

*I kan tage dette et skridt videre ved at dividere Max estimeret pris med Max estimerede konverteringer, hvilket giver en generel idé om den CPA, du måtte have, med 100% eksponeringsandel.

Konverterings Trend:

(Conversions / day(today())) * 

day(offset_days(offset_months(month_start(), 1), -1))

Note - Hvis I oplever problemer med at kopiere og indsætte formlerne ovenfor, kan I prøve at ændre subtraktions-symbolerne fra en bindestreg (dash) til en bindestreg (hyphen), opdatere anførselstegnene mv.