April 24, 2024

Forstå Metas Advantage+ Shopping-algoritme: Fordele og ulemper

Advantage+ Shopping er en del af Metas Advantage suite, som er designet til at automatisere og optimere annoncekampagner på Facebook og Instagram. Algoritmen kombinerer eksisterende værktøjer med machine learning, svarende til Googles Performance Max, med formålet om at finjustere og effektivisere annonceleveringen.

Automatiseret annoncestyring

Kampagnetypen har til formål at gøre opsætningen lettere og hurtigere for annoncører, fordi den kreative opsætning samt målretning er taget ud af ligningen. I skal blot vælge det tidsrum kampagnen skal køre i, jeres budget og uploade jeres kreative elementer - så klarer Metas machine learning-algoritme resten. 

Selv udtaler Meta om Advantage+ formatet: 

“Rather than manually testing many campaigns and parsing through separate targeting, creative, placements and budget setups, advertisers can now more quickly and efficiently create up to 150 creative combinations at once by setting up a single Advantage+ shopping campaign.”

Formatet vil altså kunne generere op til 150 annonce-sammensætninger på baggrund af jeres eksisterende kreativer på kontoen og sammensætter de variationer, der har størst chance for at performe i de forskellige placeringer.  

Hvordan oprettes en Advantage+ Shopping kampagne?

Når I opretter en ny kampagne, skal I blot:

 • Vælge Salg som målretning.
 • Vælge Advantage+ Shopping (oversat kaldet Skræddersyet salgskampagne).

Kampagnen bygges og fodres den med historisk data fra jeres Business Manager, nemlig grafikker og annoncetekster som I har uploadet kombineret med gamle annoncer, der tidligere har performet godt. Herefter sender algoritmen en række tilpassede annoncer ud til relevante brugere. Det efterlader meget kontrol i Metas hænder, som I ikke er herre over. 

Et eksempel er, at I ikke kan styre, hvordan jeres annoncer tager sig ud over for målgruppen, fordi algoritmen sammensætter budskaber med billeder, på baggrund af hvad den enkelte har størst tendens til at konvertere på baggrund af. 

Uagtet at det kan være svært at afgive kontrol, så virker det. Meta udtaler:

We’ve found that 52% of surveyed consumers want to find brands and products they haven’t heard about that also align with their shopping preferences while 60% of online shoppers want shopping experiences to be personalized based on their unique interests and preferences. Advertisers can use Advantage+ shopping campaigns to personalize ads at scale through machine learning and show people personalized products from your catalogs in a privacy-safe way.

Meta påpeger samtidig, at kampagnetypen også har haft den konsekvens, at virksomheder har mindsket deres spend og opnået øgede konverteringer. Den gennemsnitlige CPA er 15% mindre end ved manuelt opsatte konverteringskampagner samtidig med, at ROAS i gennemsnit er 15% højere.

Drag fordel af vores erfaring med Advantage + Shopping

For at maksimere algoritmens evne til at levere optimale resultater, er det essentielt at tilføre den omfattende data om de målgrupper, I ønsker at nå. Dette indebærer, at I bør indlæse så meget relevant information som muligt, herunder retargeting- og kundelister, da kampagnens effektivitet er afhængig af historiske data akkumuleret via Business Manager. Erfaringer fra tests på forskellige konti har vist, at konti med en grundig opsætning af retargeting- og kundelister generelt yder bedre. Dette understreger betydningen af en velinformeret tilgang til kampagneopsætningen for at opnå de bedste resultater.

Vi kørte en 10 dages test på en e-handelskunde i fashionsegmentet, som viste følgende resultater (målt op mod en almindelig konverteringskampagne):

 • 128% stigning i ROAS.
 • 83.97% stigning i CTR.
 • 51% fald i pris pr. køb.
 • 42% billigere CPM.

Resultaterne af denne specifikke test taler sit tydelig sprog, i Advantage+’ favør. Der er dog stadig en del overvejelser, som I skal gøre jer i forhold til, om kampagneformat er det rette for jer. Disse har vi listet nedenfor.

Fordele og ulemper ved Advantage+ Shopping

For at give jer en dybdegående forståelse af Advantage+ Shopping og dets anvendelighed i jeres annonceringsstrategier, har vi sammensat en oversigt over de mest signifikante fordele og ulemper ved denne kampagnetype:

Fordele

 • Frem for at algoritmen starter fra scratch for hver ny kampagne, så trækker Advantage+ kampagner på historisk data fra hele annoncekontoens levetid.
 • I kan som en ny feature bryde resultaterne for Advantage+ kampagner op og se fordelingen af køb fra nye og eksisterende kunder.
 • Kampagnerne bliver tilpasset mere til den enkelte bruger og kan resultere i langt højere ROAS end de manuelle kampagner.

Ulemper

 • Der er fortsat meget forskel på, hvilke konti dette kampagneformat performer på. Vores erfaring er, at konti med lang historik performer bedre med Advantage+ end nyere konti.
 • I mister noget af kontrollen med målgrupper, fordi I overdrager ansvaret til AI og algoritmen. Det gør, at I skal afveje, hvornår Advantage+ giver mening for strategien: Hvis I eksempelvis vil nå en anden målgruppe end I plejer, er den manuelle opsætning vejen at gå.
 • I har ikke så meget råderum over, hvordan kreativer kommer til at tage sig ud hos den enkelte bruger.

Er Advantage+ Shopping et godt valg for jeres forretning?

Meta har i flere år udnyttet deres avancerede machine learning og Power 5-teknologi, hvilket indebærer, at kontrollen i stigende grad overgives til algoritmer. Selvom disse algoritmer er kraftfulde, er der visse typer annoncører, som vil opleve, at Advantage+ Shopping passer bedre til deres behov end andre:

 • Hvis jeres virksomhed allerede har en etableret kampagnestruktur med dokumenterede resultater, kan det være en fordel at integrere Advantage+ Shopping. Denne kampagnetype trækker på historiske data fra jeres Business Manager, hvilket betyder, at jo mere data I har til rådighed, desto større er potentialet for succes.
 • Det er vigtigt, at I som annoncører er komfortable med at overlade en del af kontrollen til Meta, der automatisk vil tilpasse kreativt indhold og budskaber til jeres målgruppe. Ikke alle virksomheder er villige til at overgive så meget kontrol til en 'black box'-algoritme, så denne overvejelse er central før implementering.
 • Det er afgørende, at I har en robust API-tracking på plads for at maksimere effektiviteten af jeres kampagner, uanset om I anvender Advantage+ eller traditionelle konverteringskampagner.

I sidste ende skal Advantage+ Shopping ses som en mulighed for at spare tid, hvilket giver jer mere rum til at fokusere på at udvikle kreativer og arbejde med strategiske elementer af jeres forretning.

Hvis I ønsker yderligere oplysninger om Advantage+ Shopping, og hvordan det kan integreres i jeres marketingstrategi, er I velkomne til at kontakte os.