August 1, 2022

Sådan optimerer Searchmind jeres PPC marketing

Annoncering på digitale medier bør ikke blot fungere som en standardpraksis, hvis I vil opnå jeres ROAS-mål. Det kræver derimod tid, ekspertviden, strategisk tæft og omhyggelig investering, at skabe målrettede og effektive annoncer, der appellerer til jeres målgruppe. Enhver krone I investerer kan være katalysator for en bølge af indtægter, der understreger den kraft, en veludført annonceringsstrategi har.

PPC som en del af jeres samlede digitale marketingstrategi

Vi anbefaler, at jeres strategiske overvejelser vedrørende annoncering taler sammen med jeres øvrige marketingindsatser, for at I samlet opnår den ønskede effekt af jeres marketingstrategi. Hvis I ønsker at optimere jeres arbejde med PPC, er det derfor hensigtsmæssigt b.la. at køre brand awareness kampagner på jeres andre digitale kanaler. Ved at bygge bro mellem forskellige marketingtiltag, opnår I det bedst mulige udbytte, fordi det er vigtigt, at nedbryde enkeltstående marketing-siloer for i stedet at skabe en integreret vækstplan.

PPC marketing som en samlet strategi

Et væld af annonceringsmuligheder

Retter vi blikket mod PPC, har vi hos Searchmind fingeren på pulsen, når det kommer til digital annoncering, hvad enten det omhandler:

 • Google Ads
 • YouTube annoncering
 • Google search
 • Google remarketing
 • Google shopping
 • Google Display annoncering
 • Google App annoncering
 • Performance Max
 • Local Inventory Ads
 • Local Search Ads 
 • Bing Ads

Vores mål er kort sagt at transformere jeres investerede annoncekroner til værdifulde kunder. Derfor er vores tilgang systematisk og omhyggelig, hvilket sikrer, at hver kampagne er optimeret til maksimal effektivitet og ROAS.

En kompleks og strategisk process

Vores arbejde med annoncering er som nævnt både komplekst og bundet op på en god del kreativitet samt strategisk planlægning. Derudover er vores hovedfokus altid at skabe skræddersyede løsninger med jeres behov og målgruppe som omdrejningspunkt. Samtidig analyserer vi løbende på jeres KPI’er og holder jer opdaterede på vores resultater.

Til trods for at vores tilgang til annoncering altid tager udgangspunkt i jeres virksomhed, vil vi alligevel give jer et kig ind i maskinrummet, i vores arbejde med Google Ads. Det gør vi, fordi vi ønsker at skabe transparens i relationen til de virksomheder, vi arbejder med, hvorfor vi herunder vil illustrere en forenklet udgave af de forskellige stadier, vi tager udgangspunkt i, når vi arbejder med målrettet annoncering:

1. Søgeordsanalyse og organisering

Indledningsvist foretager vi en omfattende søgeordsanalyse for at identificere de mest relevante og effektive søgeord for jeres virksomhed. Disse søgeord organiseres nøje for at sikre, at jeres annoncer når ud til den rigtige målgruppe på det rette tidspunkt. Du kan læse mere om vores datadrevne tilgang til SEO her.

2. Kampagneplanlægning og identificering af annoncegrupper

Efter søgeordsanalysen udvikler vi en strategisk kampagneplan, der inkluderer identifikation af annoncegrupper baseret på søgeordenes relevans og købsintention. Dette sikrer en målrettet og effektiv annoncering, der genererer værdifulde klik og konverteringer.

3. Budgetplanlægning og justering af budpriser

Vi arbejder tæt sammen med jer som virksomhed for at fastlægge et passende budget for jeres kampagner. Vi justerer løbende buddene for at opnå de ønskede resultater og sikre, at I får den bedst mulige ROAS.

4. Scripting

Vi anvender scripting til teknisk avanceret optimering af annoncer. Med scripts foretages dataanalyser i realtid for en dynamisk og kontinuerlig justering af annoncer, baseret på brugeradfærd og trafikmønstre. Disse automatiserede scripts tilpasser bud og indhold, udnytter algoritmer til at forudsige optimal annonceplacering og -tidspunkt, og integrerer løbende med reklamenetværk, for at opnå den ønskede effekt. Dette gør scripts til et essentielt teknisk værktøj, der sikrer kontinuerlig forbedring af kampagneperformance. På den måde differentierer I jer fra konkurrenter og placerer jer flere skridt foran andre virksomheder på markedet.

5. Rapportering af resultater

Endelig leverer vi detaljerede rapporter om jeres kampagners resultater, herunder ROAS, konverteringsfrekvenser og klikrater, for at nævne nogle af de væsentligste KPI’er. Disse rapporter giver jer værdifuld indsigt i, hvordan jeres samlede annoncering performer, og hjælper med at informere fremtidige strategiske beslutninger.

Med dette har vi givet jer et indblik i, hvordan vores hold af PPC-specialister varetager de tiltag, der følger med, når I begynder jeres rejse mod mere effektfuld annoncering hos os.

Start jeres rejse mod Google Ads succes med os

Hos Searchmind er vi mindst lige så engagerede i at skabe gode resultater for jeres virksomhed, som I selv er. Med blikket konstant rettet mod jeres specifikke behov og mål samt en strategisk tilgang til annoncering, sikrer vi, at jeres investerede annoncekroner transformeres til vækst. Kontakt os i dag, og lad os sammen skabe rammerne for en indflydelsesrig online tilstedeværelse.