August 1, 2022

Sådan engagerer Searchmind jeres målgruppe med social media marketing

Hos Searchmind bærer vores tilgang til paid social præg af en dybdegående forståelse for de unikke behov og udfordringer, jeres virksomhed har. Ved at udnytte sociale mediers detaljerede målretning og retargeting muligheder, fra Metas konverteringspotentiale, TikToks høje engagementsniveau til Pinterests købsmodne målgruppe, skræddersyer vi kampagner, der ikke kun fanger brugernes opmærksomhed, men også fremmer interaktion, engagement og konverteringer.

En skræddersyet løsning, der understøtter jeres forretningsstrategi

Med en datadrevet tilgang arbejder vores hold af specialister i Meta, TikTok og Pinterest med konkret at forbedre jeres performance. På den måde er paid social en marketingafdeling, der er stærk i sig selv, men tiltagene styrkes i særdeleshed i et marketingmix, så jeres strategi er strømlinet og skræddersyet jeres overordnede målsætninger.

For at nå disse mål arbejder vi med en performancebaseret tilgang, hvor vi skaber øget omsætning for jer - enten gennem branding og volume til jeres andre kanaler eller via konverterende kampagner. Vi udnytter vores vidtrækkende viden om jeres konkurrenter, de forskellige platformes styrker og de gældende sæsoner, for at I opnår det maksimale udbytte af de valgte tiltag.

For at I får bedst mulig indsigt i, hvordan vi konkret arbejder for at skræddersy en løsning til jer, har vi herunder skabt et overblik over de trin, vi typisk arbejder ud fra - naturligvis altid med øje for netop jeres behov og mål.

1. Budgettering og målsætning

Inden vi påbegynder arbejdet med jeres annoncering på sociale medier, undersøger vi i samarbejde med jer, hvordan jeres målsætninger bedst muligt forenes med jeres budget. På denne måde sikrer vi, at jeres forventninger stemmer overens med, hvilken rådgivning, vi kan tilbyde jer.

Vores højeste prioritet er nemlig altid at skabe et værdifuldt samarbejde, med transparens som kerneværdi.

2. Dybdegående dataindsigt som grundlag

De sociale medier fungerer som værdifulde databaser, der med vores hjælp giver jer mulighed for at målrette annoncer mod definerede segmenter af eksisterende kunder og potentielle leads - alt sammen med et bredt spektrum af definitionsmuligheder. Dette skaber en enestående mulighed for at øge kendskabet til jeres brand, drive trafik til jeres website og i sidste ende øge jeres omsætning. Vores strategiske tilgang udnytter den omfattende mængde data, som brugere bidrager med gennem deres interaktioner, hvilket skaber grundlag for at arbejde proaktivt med målrettede annoncer, allerede inden brugere søger efter jeres produkter eller services. Med de avancerede segmenteringsmuligheder, som sociale medier tilbyder, er det muligt for os at gøre jeres annoncer relevante for brugerne på en helt anden måde end traditionelle søgeordsbaserede tilgange som Google Ads alene tillader.

3. En cross platform-strategi

For at I opnår effektiv annoncering på sociale medier, identificerer vi huller i kunderejsen, for at sikre, at strategien er målrettet og kontinuerligt optimeret. Ved at forstå performance på tværs af platforme, kan vi fokusere på medier, der er mere konverteringstunge, og ved at dele data på tværs af vores interne afdelinger styrker vi hvervelsen af nye potentielle kunder.

cross platform-strategi

For at I lykkes bedst muligt med de strategiske tiltag, er det vigtigt, at se alle jeres marketingtiltag som en integreret helhed, hvor annoncering på sociale medier spiller tæt sammen med bl.a. SEO, Google Ads og e-mail marketing. Med en dyb forståelse for hvert enkelt platforms bidrag og rolle, sikrer vi, at hele kundens købsrejse er dækket ind, hvor hullerne findes. På denne måde kan vi tilpasse og integrere jeres aktiviteter, så jeres brand står stærkest muligt i sin helhed over for potentielle kunder. Derudover sikrer denne tilgang, at jeres annoncer er skarpere og mere relevante, hvilket forbedrer chancerne for konverteringer ved at opretholde og forstærke relevansen af jeres budskaber gennem brugerens beslutningsproces.

4. Kreativ udvikling af målrettet indhold

Med grundlag i konkurrentanalyse og fingeren på pulsen, når det kommer til branchetrends, skaber vi indhold, som jeres målgruppe finder en værdi i at interagere med. Hver platform har forskellige kernefunktioner, brugerengagement og formater, hvorfor det er afgørende, at disse vilkår taler ind i kanalernes forskellige præmisser, for at jeres brand fremstår troværdigt for jeres målgruppe. Med dette følger et samspil mellem fængende tekst til annoncer og produktion af kreativer, der øger brugerengagementet betydeligt sammenlignet med tekst alene. Vores kreative designere arbejder tæt sammen med specialisterne i paid social, for at jeres annoncer opnår de bedst mulige resultater.

5. Opsætning af kampagner

For at sikre en velorganiseret og målrettet kampagne opdeler vi jeres annonceindsatser i retargeting og prospecting.

Med retargeting har vi et strategisk fokus på at genengagere brugere, som tidligere har interageret med jeres brand, dette kan være ved besøg på jeres website, interaktion med tidligere annoncer eller gennemførte handlinger relateret til jeres website. Ved at minde brugeren om det produkt eller den service, de overvejede eller indholdet, de engagerede sig i, øger vi sandsynligheden for, at de vender tilbage for at færdiggøre, hvad de kom efter. Dette gør retargeting til en effektiv strategi for at forblive "top of mind" hos potentielle kunder, fordi muligheden for at skræddersy annoncer specifikt til brugerens tidligere adfærd, kan lede til en øgning i CTR og konverteringer.

I prospecting kampagner arbejder vi proaktivt med at nå ud til nye potentielle kunder. Data fra jeres platforme gør det muligt at identificere, hvilke kunder, der minder om jeres nuværende, men som endnu ikke har interageret med jeres brand. På platforme som Facebook og Instagram opretter vi lookalike audiences, hvilket gør det muligt at nå brugere, der minder om eksisterende kunder baseret på faktorer som demografi, interesser og adfærd. Dette sikrer, at jeres budskaber når relevante, potentielt konverterende brugere.

Med denne målrettede tilgang til kampagneopsætning sikrer vi, at I opnår succes med jeres annoncering.

6. Kampagneanalyse og optimering

Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre jeres performance. For at I har de bedste forudsætninger for at opnå gode resultater på de digitale platforme, holder vi altid et vågent øje med platformenes algoritmer, der med jævne mellemrum ændrer sig. Derudover indsamler vi vidtrækkende data om de kampagner, vi sætter i søen, for at holde os opdaterede på, hvordan de performer. Her koncentrerer vi os bl.a. om konverteringsrater, engagement, CTR, CPA og ROI, så vi løbende kan foretage optimeringer, der skaber værdi. Disse optimeringer retter sig mod faktorer som; finjustering af målgrupper ud fra interaktion og engagement, brug af valgte digitale kanaler og indholdet, vi producerer hertil. På den måde sikrer vi, at jeres annoncer fortsætter med at være relevante for jeres målgruppe, samtidig med, at I differentierer jer fra konkurrenterne.

7. Rapportering og justering

Vores specialister tager jer i hånden under processen med annoncering på sociale medier. Vi udvikler detaljerede rapporter, der opsummerer resultaterne af vores arbejde, og giver jer et fuldt overblik over, om vi har nået jeres ønskede mål. Med dette sagt er vores erfaring, at arbejdet med paid social ikke blot er et engangsforetagende, hvor en strategi udfærdiges og eksekveres, hvorefter arbejdet med annoncering passer sig selv. Det kræver kontinuerlig analyse og optimering, der fortsætter med at holde jer relevante og troværdige som brand over for potentielle kunder. Dette ved at tale ind i tendenser og interesser, der fortsætter med at ændre sig hos jeres kunder.

Opnå jeres fulde potentiale med målrettet annoncering på sociale medier

Hos Searchmind specialiserer vi os i at skræddersy annoncer, der ikke kun fanger brugernes opmærksomhed, men som også engagerer og omdanner interaktion til langvarig kundeloyalitet. Kontakt os i dag, så vi sammen kan udforske, hvordan en fokuseret indsats på sociale medier kan styrke jeres brand gennem datadrevet og målrettet annoncering.