October 25, 2023

Dwell Time - hvad er det - og hvad betyder det for SEO?

Dwell Time er et begreb, der har vundet stor opmærksomhed i SEO-kredse. Begrebet refererer til perioden fra det øjeblik en bruger klikker på et søgeresultat til de vender tilbage til søgeresultatsiden. Denne metrik angiver, hvor engagerende og relevant et website er for brugerne. Selvom Dwell Time ikke officielt er anerkendt som en direkte rankingfaktor, antyder diskussioner inden for SEO-fællesskabet, at det kan spille en rolle i, hvordan søgemaskiner vurderer sidens kvalitet.

Forskellen på Dwell Time, Time on Page, og Bounce Rate

I analysen af brugeradfærd på websites opstår der ofte forvirring omkring tre centrale metrikker: Dwell Time , Time on Page , og Bounce Rate. Denne forvirring skyldes delvist, at metrikkerne overlapper hinanden, men ved nærmere eftersyn tjener de unikke formål og giver værdifulde, men forskellige indsigter. Her er det afgørende at forstå, hvad hver metrik måler, og hvordan de kan anvendes til at forbedre både brugeroplevelse og website performance.

  • Time on Page måler, hvor lang tid en bruger tilbringer på en enkelt side, hvilket giver indblik i interessen for det specifikke indhold. Denne metrik nulstilles, når brugeren navigerer til en ny side på samme website.
  • Bounce Rate refererer traditionelt til procentdelen af alle sessioner, hvor en bruger forlader sitet fra den landingsside, de ankom til, uden at interagere yderligere. I Google Analytics 4 (GA4), fokuserer Bounce Rate mere specifikt på ikke-engagerede besøg, hvilket giver en dybere forståelse af, hvordan brugere interagerer med jeres site.
  • Dwell Time beskriver perioden fra en bruger klikker på et søgeresultat til de vender tilbage til søgeresultatsiden. Selvom denne metrik ikke direkte måles i traditionelle analytics-værktøjer eller GA4, kan en forståelse af brugerengagement afledes indirekte gennem relaterede metrikker som Engaged Sessions og Average Engagement Time per Session i GA4.
Grafik der illustrerer dwell time

Dwell Times rolle i SEO og indeksering på Google

Diskussionen om Dwell Times betydning for SEO og indeksering på Google er et emne, der ofte debatteres i SEO-branchen. Dwell Time selv er ikke en metrik, der direkte måles eller rapporteres af Google Analytics, og derfor er dens direkte indflydelse på Google-rankinger et område præget af spekulationer. Det er vigtigt at skelne mellem Dwell Time og andre metrikker som Bounce Rate og Time on Page , som er målbare via Google Analytics og giver indsigt i brugeradfærd på et website

Bounce Rate kan ikke sidestilles med Dwell Time

Bounce Rate, som ofte fejlagtigt nævnes i forbindelse med Dwell Time , refererer til procentdelen af enkeltsessioner på en hjemmeside, hvor brugeren forlader siden uden at foretage sig yderligere handlinger. Det er en indikator på engagement, men ikke direkte en del af Dwell Time . Google har udtalt, at konteksten for en høj Bounce Rate kan variere; det kan både være negativt og positivt afhængig af sidens formål og brugerens hensigt.

Relevant indhold skaber gode rangeringer

Selvom der ikke findes direkte beviser for, at Dwell Time som en isoleret metrik har en afgørende effekt på Googles indeksering, er der bred enighed om, at faktorer, der bidrager til en forbedret brugeroplevelse, som relevant og engagerende indhold samt en brugervenlig sideopbygning, generelt understøtter bedre SEO-resultater. En god brugeroplevelse, der potentielt kan forlænge den tid en bruger tilbringer på et website, kan derfor indirekte påvirke en side SEO-positivt.

Uanset Dwell Times direkte indflydelse på SEO, understøtter fokus på at forbedre brugeroplevelsen altid den overordnede performance af et website. I en verden, hvor internettet er enormt konkurrencepræget, er det afgørende at optimere websitet for at holde brugernes opmærksomhed og engagement. Dette omfatter alt fra at sikre høj kvalitet og relevans af indholdet til at forbedre websitets navigationsstruktur og loadhastigheder.

Ved at optimere disse områder kan I ikke alene forbedre Dwell Time, men også andre vigtige SEO-metrikker, hvilket i sidste ende fører til bedre placeringer i søgemaskinernes resultater.

Beregning af anslået Dwell Time

Da Dwell Time ikke kan udregnes med absolut nøjagtighed ved brug af standardværktøjer tilgængelige i GA4 eller andre analyseplatforme, fokuserer følgende tilgang på at udlede en anslået Dwell Time baseret på tilgængelige metrikker, der kan give indblik i brugerengagement og indholdets relevans.

Ved at analysere GA4s metrikker for Engaged Sessions og Average Engagement Time per Session, sammen med en grundig analyse af Bounce Rate, kan I opnå en dybere forståelse af, hvor engagerede brugere er på websitet. En høj Average Engagement Time per Session kombineret med en lav Bounce Rate kan indikere, at brugerne finder indholdet relevant og engagerende, hvilket kan ses som indirekte indikatorer på en positiv Dwell Time.

Disse observationer kan fungere som værdifulde ledetråde til at vurdere, hvor veloptimeret et website er med hensyn til brugerinvolvering. Selvom det ikke er en direkte måling af Dwell Time , kan disse indsigter hjælpe med at guide optimeringsindsatser for at forbedre den samlede brugeroplevelse og website performance.

Hvordan optimeres Dwell Time på jeres website?

For at optimere Dwell Time på jeres website, er en holistisk tilgang til websitets indhold, design og brugervenlighed nødvendig. Følgende strategier kan hjælpe med at øge engagementet og sikre, at brugerne tilbringer mere tid på jeres site:

  1. Fokusér på høj kvalitet og relevant indhold: Kernen i ethvert website bør være opdateret, kvalitetsrigt indhold, der fanger brugernes opmærksomhed og opfylder deres søgeintentioner. Ved at gøre indholdet mere engagerende, for eksempel ved at inkludere infografikker eller billeder, kan I gøre informationen mere tilgængelig og interessant. Billeder og andre visuelle elementer kan skabe en bedre balance i store tekststykker og gøre indholdet mere spiseligt for brugerne.
  2. Intern linkbuilding: Ved at anvende intern linkbuilding effektivt kan I guide brugerne rundt på jeres website, hvilket frister dem til at udforske yderligere sider. Dette ikke kun forbedrer Dwell Time men også websitets overordnede SEO ved at fremme en dybere engagement med jeres indhold.
  3. Overskueligt webdesign og god informationsarkitektur: Et website skal være nemt at navigere med et klart og stilrent layout, der er fri for forstyrrende elementer. Et responsivt design sikrer, at jeres website fungerer fejlfrit på alle enheder, hvilket er afgørende for at fastholde brugerne på sitet. Undgå tunge elementer, der kan nedsætte loadhastigheden og gøre websitet langsomt, da dette kan afbryde brugeroplevelsen og føre til, at brugerne forlader sitet hurtigere.
  4. Relevante søgeord: For at sikre, at brugerne bliver på jeres website, er det vigtigt, at jeres indhold er knyttet til de relevante søgeord, de bruger i deres søgninger. Når indholdet på jeres site direkte svarer til brugerens søgeintention, er chancerne for, at de bliver længere og engagerer sig med jeres indhold, meget højere.

Husk, at optimering af Dwell Time bør ses som en del af en bredere strategi for at forbedre sitets overordnede brugervenlighed og indholdsrelevans. Det er kombinationen af mange faktorer, såsom kvalitetsindhold, brugervenligt design, og effektiv intern linkbuilding, der i sidste ende driver succes i søgemaskineoptimering.

Dwell Time som indikator for engagement

Selvom Dwell Time ikke direkte måles eller rapporteres i almindelige analytics-værktøjer som GA4, og der ikke findes et konkret værktøj til nøjagtigt at måle et websites Dwell Time, spiller denne metrik en væsentlig, omend indirekte, rolle i SEO-strategier. Dwell Time kan fungere som en indikator for, i hvor høj grad et website formår at engagere brugere med indhold og design, hvilket signalerer til søgemaskiner, om indholdet er relevant og af god kvalitet. 

Dette understøttes af, at websites, der holder brugernes opmærksomhed og engagerer dem med kvalitetsindhold, potentielt kan forbedre deres rank.

Bounce Rate, som er tæt forbundet med Dwell Time, spiller også en kritisk rolle i forståelsen af brugeradfærd og website-performance. Et højt antal "one-and-done" besøg kan indikere, at et website ikke møder brugernes forventninger eller behov, hvilket kan have en negativ indvirkning på websites indeksering på Google. Da Dwell Time og Bounce Rate er tæt sammenkoblet, er det rimeligt at antage, at Dwell Time også kan have indflydelse på Googles indeksering og dermed SEO.

Hvorfor analysere Dwell Time?

Google stræber efter at tilbyde brugerne det, de søger, ved første klik - dette for at sikre brugertilfredshed og fastholde sin position som førende søgemaskine. Det er derfor afgørende for virksomheder at fokusere på at skabe engagerende, relevant og værdifuldt indhold, der ikke kun forbedrer Dwell Time men også sikrer, at brugerne finder, hvad de søger.

Ved at optimere for disse metrikker, kan I arbejde mod at forbedre den overordnede brugeroplevelse, hvilket i sidste ende kan føre til stærkere SEO-performance og bedre placeringer i søgeresultaterne.