AI’s impact på Paid Social

Vi retter nu opmærksomheden mod AI’s rolle inden for betalt annoncering på sociale medier og udforsker, hvordan teknologien kan bidrage til at optimere dine kampagner og nå ud til den rette målgruppe mere effektivt.

Med udgangspunkt i de seneste AI-muligheder, ser vi nærmere på de forskellige muligheder inden for content creation og kreativer, der bidrager til unikt og engagerende indhold, som kan løfte dine kampagner til nye højder.

Desuden giver vi dig indblik i, hvordan AI kan påvirke din annoncestrategi og kampagneplanlægning, samt hvilken indvirkning AI har fået på de sociale medier.

 

Hvordan AI transformerer betalt annoncering på sociale medier

Når vi ser på sociale medier i dag, er der ingen tvivl om, at platforme som Facebook, Instagram og TikTok i vid udstrækning anvender kunstig intelligens. Dette dækker alt fra at tilpasse dit nyhedsfeed med relevant indhold til billed- og stemmegenkendelse etc.

AI har desuden haft en betydelig indvirkning på Meta’s annonceringsmuligheder, der på baggrund af teknologiens udvikling har forbedret platformens ydeevne markant. Det betyder også, at vi i dag ser ind i lavere omkostninger pr. kundeanskaffelse på baggrund af en øget eksponering, hvilket resulterer i et højere afkast fra annonceudgifter. 

Udviklingen sker bl.a. på baggrund af de seneste tiltag inden for platformens forretnings- og annonceringsværtøjer, der kan tilskynde til stærkere kampagneydelse, bedre måling og forbedret rapportering til annoncører. 

Et godt eksempel på dette er Advantage+ kampagner, som er et AI-baseret kampagneværktøj, der tilbyder en række automatiserede kampagneopsætninger. Særligt Advantage+ Shopping kampagner har oplevet stor vækst, hvis formål er at optimere dine konverteringer samt gøre opsætningen både lettere og hurtigere for dig som annoncør. 

Baseret på tidligere data fra din konto til fordel for værktøjets algoritmer, skabes en række tilpassede annoncer til relevante brugere, med henblik på at opnå maksimal rækkevidde og engagement. Dog afhænger potentialet for bedst mulige resultater af mængden af information og tidligere historik, tilknyttet din konto, hvorfor du med fordel kan teste værktøjet af, såfremt du har opbygget en god og stabil kampagnestruktur. Med Advantage+ overlader du en del af kontrollen til AI, og derfor er det vigtigt at overveje, hvornår og om denne type kampagne giver mening for dig. 

Ønsker du at blive klogere på Advantage+ Shopping, kan du læse nærmere om det her. 

 

Paid Socials AI-drevne muligheder til optimeret kampagner

Selvom Meta har gjort store fremskridt inden for brugen af kunstig intelligens i forbindelse med deres forretningsværktøjer, er der også mange andre AI-baserede værktøjer, som kan hjælpe med at optimere dine processer og kampagner på sociale medieplatforme.

Her er det relevant at påpege den indflydelse, som AI har haft på content creation, både når det kommer til tekstindhold og kreativer. Dette åbner op for muligheden for at producere og distribuere indhold på en mere effektiv, skalerbar og personlig måde ved at udnytte teknologien, der hvor den tilfører værdi.

 

AI’s indvirkning på Content Creation

Der er generelt sket betydelige fremskridt inden for content creation. Efter lanceringen af AI-baserede sprogmodeller som ChatGPT og Jasper har tekstforfatning oplevet en markant udvikling. Disse værktøjer kan bl.a. hjælpe indholdsskabere med hurtigere at producere indhold af høj kvalitet, og kan fungere som en værdifuld inspirationskilde til idégenerering for kommende kampagner på sociale medier. 

Desuden kan teknologien foreslå hashtags, skrive billedtekster samt analysere tidligere indhold, hvorefter AI genererer forskellige udkast til annoncetekster, som kan bruges til inspiration og yderligere bearbejdning. Værktøjerne kan ligeledes anvendes til korrektur og oversættelse, såfremt du annoncerer på flere markeder.  

Canva har også introduceret Magic Write, en AI-tekstgenerator integreret direkte i platformen, der har mange af de tilsvarende funktioner, med mulighed for at generere tekstindhold baseret på din tone of voice. 

Der er ingen tvivl om, at OpenAI kan bidrage til en masse positivt, men husk også at indholdet ikke er menneskeskabt, hvorfor det også er vigtigt at forholde sig kritisk til teknologien. Da AI-værktøjerne generelt bygger på prompt-engineering, er den input, du giver, afgørende for de resultater og forslag, som AI genererer. Ved at give AI’en indsigt i din målgruppe, produkter og formålet med en given kampagne, skaber du de bedste forudsætninger for at producere effektivt og optimeret indhold. Det vil sige, at kvaliteten af outputtet er direkte afhængig af den mængde og kvalitet af information, du giver.

AI-værktøjerne kan understøtte hvert trin i din content creation proces, men husk, de er assistenter, ikke erstatninger. Derfor bør du som udgangspunkt bruge teknologien der hvor det skaber værdi. AI må aldrig erstatte det menneskelige aspekt, da det i sidste ende er afgørende for at skabe autentisk og meningsfuldt indhold. 

 

Udnyt kreativiteten med AI

Et andet felt der har haft stor gavn af kunstig intelligens er kreativer, som du kan benytte i udarbejdelsen af dine annoncer. Med mulighed for at tilgå forskellige AI-værktøjer findes der utrolig mange måder, hvorpå kunstig intelligens kan generere brugbare kreativer baseret på få assets. 

Canva har gjort betydelige fremskridt på dette område ved at introducere Canva AI, der består af en række AI-baserede værktøjer der kan skabe, redigere og forbedre dine designs. Og mulighederne for, hvad AI kan udrette i forhold til forskellige kreative elementer, er nærmest ubegrænsede.

Hvis vi tager Canvas text-to-image som et eksempel, der i mange henseender fungerer på samme måde som DALL·E 2 og Midjourney, kan man generere forskellige billedforslag ved hjælp af tekstprompter. Du skal blot beskrive det ønskede billede, og Canva begynder at skabe det for dig. Dette giver mulighed for yderligere redigering og tilskynder til ny inspiration inden for specifikke temaer og emneområder.

Desuden kan Canvas øvrige AI-værktøjer bruges til at redigere uploadede billeder hurtigt og bekvemt. Her har du fx mulighed for at ændre baggrunden, rette eventuelle fejl og mangler samt tilføje andre objekter og lignende, hvilket normalt vil kræve komplekse og tidskrævende manuelle metoder. Dette bidrager til en lettere og mere tidsbesparende proces, der frigiver tid og gør processen mere intuitiv for skabelsen af kreative elementer fremadrettet. 

Der er ingen tvivl om, at disse værktøjer fremmer kreativiteten. Dog er det vigtigt at huske på, at dit indholds kvalitet og unikke karakter altid vil forblive afgørende for dine kampagners succes

 

Fra algoritmer til resultater

AI bliver i højere grad mere integreret i vores hverdag, og det er snart uundgåeligt ikke at forholde sig til teknologien på sin vis, hvis du ønsker at følge med udviklingen. 

At omfavne kunstig intelligens er afgørende for virksomheder, der sigter efter at trives i det digitale landskab. Det kræver dog stadig den rette håndtering og forståelse for at opnå de bedste resultater for dine kommende kampagner.

Ved at udnytte AI-teknologien åbnes der op for nye muligheder for succes på sociale medier. Teknologien bidrager med en række fordele, som skaber bedre forudsætninger for at lykkes med din Paid Social-strategi på sigt. 

Derfor kan du med fordel integrere kunstig intelligens i din annonceringsstrategi på sociale medier, og lade AI-værktøjerne være din hjælpende hånd i udarbejdelsen af content og kreativer.